Zmiana Regulaminów od 1.10.2015

2015-09-29

 

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o zmianach w treści Regulaminów dla osób fizycznych oraz firm w związku z wprowadzeniem wysyłki przelewów zwrotnych na konta zagraniczne oraz opłat za przelewy zwrotne do banków, w których kantor nie posiada rachunków w wysyłanej walucie. Zmiany te zaczną obowiązywać od dnia 1 października 2015 roku.

 

Dodano do treści Regulaminów:

5.4 [Koszty i opłaty za przelewy do transakcji]

1. Operator NIE POBIERA opłat z tytułu świadczonej usługi wymiany walut.

2. Założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w kantorze Liderwalut.pl jest BEZPŁATNE.

3. Kurs z momentu zawarcia transakcji, dla wybranej waluty z aktualnej oferty Operatora, jest kursem obowiązującym do rozliczenia transakcji.

4. Zarówno Użytkownik jak i Operator obowiązani są do wykonania przelewu kwot należnych z tytułu zlecanych transakcji na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zawarcia transakcji, w kwocie wskazanej w tym potwierdzeniu.

5. Operator NIE POBIERA opłat za przelewy waluty do Użytkownika z tytułu rozliczenia transakcji, na rachunki Użytkownika do banków, w jakich Operator posiada swoje rachunki w walucie wysyłanej. Wyjątek stanowią banki wymienione w Kalkulatorze opłat za przelewy umieszczonej na stronie Serwisu.

6. Operator POBIERA opłatę za przelew waluty do Użytkownika z tytułu rozliczenia transakcji, jeżeli rachunek Użytkownika prowadzony jest w polskim banku, w jakim Operator nie posiada rachunku w wysyłanej walucie.

7. Operator POBIERA opłatę za przelew waluty do Użytkownika z tytułu rozliczenia transakcji, jeżeli rachunek Użytkownika prowadzony jest w banku zagranicznym.

8. Operator POBIERA opłatę za przelew waluty do Użytkownika z tytułu innego niż rozliczenie transakcji:

a) Odesłanie środków przesłanych przez Użytkownika na rachunek Operatora niezwiązanych z zawartą transakcją,

b) Odesłanie środków przesłanych przez Użytkownika do zawartej transakcji, a otrzymanych przez Operatora po upłynięciu regulaminowego czasu na przesłanie środków do zawartej transakcji zgodnie do postanowień niniejszego Regulaminu - 5.3 [Rozliczanie transakcji],

c) Odesłanie środków przesłanych przez Użytkownika do zawartej transakcji w kwocie niezgodnej z zawartą transakcją,

d) Wszystkie inne niewymienione odesłania środków do Klienta, które nie są środkami należnymi Klientowi z tytułu rozliczenia transakcji.

9. Opłaty pobierane są w walucie polski złoty (PLN).

10. Wartość opłat za przelewy zwrotne do Użytkownika określona jest w Kalkulatorze opłat za przelewy umieszczonej na stronie Serwisu.

11. Ewentualne wystąpienie opłaty za przelew zwrotny dla danej transakcji oraz jej wartość wyliczana jest przez system podczas wprowadzania transakcji i wyświetlana Użytkownikowi przed jej zatwierdzeniem.

12. Opłata za przelew zwrotny do Użytkownika z tytułu rozliczenia, dla transakcji kupna waluty, doliczana jest do kwoty, jaką Użytkownik powinien wpłacić za zakupioną walutę.

13. Opłata za przelew zwrotny do Użytkownika z tytułu rozliczenia, dla transakcji wymiany waluty (jednej waluty obcej na inną walutę obcą), przeliczana jest na walutę otrzymywaną przez Użytkownika, po aktualnym kursie sprzedaży waluty otrzymywanej. Kwota wysyłana przez kantor w przelewie zwrotnym jest pomniejszona o właściwą ilość jednostek waluty otrzymywanej, która wynika z wskazanego przeliczenia.

14. Pozostałe opłaty bankowe przelewów bankowych i inne koszty ponoszone są przez każdą ze stron we własnym zakresie i nie obciążają należności drugiej strony.

 

Pełna tresć Regulaminów obowiązujących od 1.10.2015:

Regulamin dla osób fizycznych

Regulamin dla firm

Wszystkie Aktualności
Luty - 2021 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2021 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2020 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2020 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2020 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2020 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2020 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2015 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2015 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2015 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2015 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2015 od 01/06 do 30/06
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2013 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2013 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2013 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2013 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2013 od 01/06 do 30/06
Maj - 2013 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2013 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2013 od 01/03 do 31/03
Luty - 2013 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2013 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2012 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2012 od 01/11 do 30/11