Dalszy ciąg osłabiania złotego na początku tygodnia

2016-04-25

 

 

W naszym poprzednim komentarzu ze środy 20-ego stawialiśmy pytanie o to czy kursy głównych walut z naszym rodzimym pieniądzem powrócą do spadków z początku roku. Na tamtą chwilę stwierdziliśmy, że nie ma przesłanek technicznych do tego, aby założyć umocnienie złotego w krótkiej perspektywie i ewentualne spadki notowań traktować jako dobra okazje do wykonania zakupów walut obecnych za naszego złotego. Jak się okazuje, w znacznej mierze przewidywania analityków z naszego kantoru internetowego okazały się trafne. Począwszy od czwartkowego ranka jesteśmy świadkami zdecydowanego umocnienia wszystkich głównych walut kosztem złotówki. Bezsprzecznie przyczyną takiego scenariusza pozostaje nieznaczne pogorszenie sentymentu do ryzykownych aktywów w drugiej części tygodnia. Zastanawia tylko skala ostatnich ruchów na wykresach walut ze złotym, która wygląda jakby inwestorzy czekali na negatywny sygnał aby rozpocząć dyskontowanie ewentualnych przyszłych ruchów na wykresie.  Cały czas bowiem mamy do czynienia z  negatywnym sentyment wobec naszego kraju – niepewne oczekiwania, co do wyniku ratingu Moody’s w połowie maja, bardziej niż życzeniowy charakter  złożonego przez Komisją Europejską planu - konwergencji fiskalnej, cały czas nierozwiązana sprawa Trybunału Konstytucyjnego czy wreszcie nierozwiązany problem  kredytów frankowych i jego wpływ na kondycję sektora bakowego. Wszystkie te czynniki, które złożyły się na powstanie niezbyt pozytywnego podejścia inwestorów do naszej waluty mogą również obowiązywać w najbliższej przyszłości.

W zeszłym tygodniu w centrum uwagi pozostawało posiedzenie ECB i decyzja o wysokości stóp. Zgodnie z oczekiwaniami nie dokonano zmian w poziomie stóp, a konferencję po posiedzeniu można uznać jako gołębią w przekazie. Nie wprowadziło to na rynku większego zamieszania, a na głównej parze EURUSD doszło do przeceny europejskiej waluty. W tym tygodniu takim wydarzeniem o największej wadze i możliwości wpłynięcia na rynek będzie środowa decyzja FOMC o poziomie głównych stóp procentowych w Stanach. Warto zauważyć, że Amerykański bank centralny jako jedyny w obecnej chwili znajduje się w fazie kształtowania polityki monetarnej w kierunku jej zaostrzenia. Na ostatnim spotkaniu z tego miesiąca, nie doszło do powyżej i ton wypowiedzi można było odbierać jako bardziej gołębi, a to za przyczyną wyartykułowania w komunikacie po posiedzeniu większej wagi zagrożeń ogólnoświatowych dla przyszłych decyzji Komitetu. Podtrzymanie takiego tonu na zbliżającym się potkaniu, uwzględniając, że obawy o stan chińskiej gospodarki zostały na tą chwilę zminimalizowane może przełożyć się na osłabienie dolara. W kontekście sytuacji na wykresie USDPLN może być to impuls do korekty ostatnich wzrostów.

Z wydarzeń i publikacji na jakie warto zwrócić uwagę w tym tygodniu, jeszcze  przed środową decyzją  w Stanach, będą wtorkowe odczyty zamówień na dobra trwałego użytku, indeks Conference Board i wstępne dane PMI dla sektora usług z USA. W środę poznamy wstępne wyniki PKB za I kw. z Wielkiej Brytanii. Czwartek to odczyty Inflacji w Niemczech i amerykańskie PLB, PCE core, deflator PKB i liczba wniosków o zasiłek. Piątek, mimo iż ostatni dzień tygodnia handlowego, będzie dość intensywny jeżeli chodzi o liczbę ciekawych publikacji. Poznamy wyniki niemieckiej sprzedaży detalicznej, pierwsze dane o PKB za I kw. z Francji, Hiszpanii i całej Strefy. Ze Stanów podane do wiadomości zostaną informacje o dochodach i wydatkach a z rodzimego podwórka pierwsze dane o wysokości inflacji CPI za kwiecień.

Sytuacja na wykresach kursów walut ze złotym.

Na wykresie kursu euro dynamiczne wybicie od ceny 4,2622 doprowadziło do aprecjacji euro do ceny 4,3734 na koniec tygodnia. Notowania otworzyły się w niedzielę przy kursie 4,3560. Nad ranem doszło do pokonania piątkowego maksimum i wartość jednego euro osiągnęła  4,3945. Dynamiczna aprecjacja europejskiej waluty bardzo gładko radziła sobie z technicznymi oporami wynikającymi z historii notowań. W skali H4 jeszcze niepokonanym oporem na drodze do dalszych wzrostów pozostaje poziom 4,3866, a kolejnym 4,4161. Aby myśleć o ewentualnych spadkach notowania muszą zejść poniżej wsparcia na 4,3543.

 25.04.2016 Kurs EUR/PLN

 

Na wykresie franka szwajcarskiego z naszą rodzimą walutą wybicie dołem z wskazywanego w ostatnim komentarzu trójkąta zakończyło się przy zasięgu takiego wybicia wynikającym z analizy technicznej takiego układu przy 3,8780. Ten poziom okazał się, zgodnie z naszymi przewidywaniami, atrakcyjny dla dokonywania zakupu franków za złotego. Po mały przystanku w miejscu wybicia z trójkąta notowania skierowały się zdecydowanie ku północy. Maksimum wzrostów z piątku zostało wyraźnie pokonane w dniu dzisiejszym i będzie obecnie pełnić funkcję ewentualnego wsparcia broniącego kurs przed spadkami. Pierwszym oporem dla wzrostów  4,0127 a kolejnym 4,0320.

25.04.2016 Kurs CHF/PLN

 

Środowe założenia o tym, że kurs dolara znajduje się w fazie korekty ABC okazały się prawidłowe. Po osiągnięciu przez cenę okolic wsparcia na 3,7560 zakupy dolarów lub wychodzenia z pozycji długich na złotym doprowadziły do pokonania ostatniego szczytu na 3,8340 i dalszej aprecjacji do oporu przy 3,8970. Jeżeli ta ewentualna strefa podaży skapituluje kolejnym celem dla byków powinna być cena 3,9645. Nie wykluczamy jednak korekty ostatniej silnej aprecjacji amerykańskiej waluty. Aby dalej obowiązywał w długim terminie wzrostowy scenariusz nie powinna ona jednak być głębsza niż źródło obecnych wzrostów przy 3,7560. Ponadto z perspektywy D1  warto zwrócić uwagę, że kurs dolara znajduje się w bardzo ciekawym miejscu bo przy oporze wynikającym w pokonania linii szyi formacji głowy z ramionami. A żeby było jeszcze ciekawiej notowania wyrysowały taka samą, tylko odwróconą formację RGR z zasięgiem na 3,9675.

25.04.2016 Kurs USD/PLN

 

25.04.2016 Kurs USD/PLN D1

 

Treść powyższego komentarza walutowego nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Kantor internetowy Liderwalut.pl oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego komentarza walutowego. Prezentowane wykresy pochodzą z rynku Forex i z tego powodu ceny na nich moga odbiegać od kursów wymiany walut prezentowanych na stronach kantoru internetowego.
Wszystkie Komentarze
Grudzień - 2022 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2022 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2022 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2022 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2022 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2022 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2022 od 01/06 do 30/06
Maj - 2022 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2022 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2022 od 01/03 do 31/03
Luty - 2022 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2022 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2021 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2021 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2021 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2021 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2021 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2021 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2021 od 01/06 do 30/06
Maj - 2021 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2021 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2021 od 01/03 do 31/03
Luty - 2021 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2021 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2020 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2020 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2020 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2020 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2020 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2015 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2015 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2015 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2015 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2015 od 01/06 do 30/06
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2013 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2013 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2013 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2013 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2013 od 01/06 do 30/06