Złoty kontynuje umocnienie

2016-04-04

 

 

Ostatni tydzień marca możemy wpisać w kontynuację tendencji spadkowej na wszystkich głównych parach ze złotym.  Ciężko doszukiwać się przyczyn takiego zachowania inwestorów w sytuacji na światowych rynkach. Rośnie apetyt na ryzyko co znajduję swoją projekcję w wzrostach na amerykańskich giełdach. Zwykle w takich okresach nasza waluta nie mogła liczyć na duże zainteresowanie podobnie jak inne z koszyka tzw. rynków wschodzących. Również dane makro z naszej gospodarki nie mogą zachwycać. Opublikowane przez GUS wyniki poziomu inflacji potwierdzają utrzymanie deflacyjnych tendencji bez żadnych sygnałów mogących zwiastować zmianę tego stanu rzeczy. To, w połączeniu ze ostatnimi zmianami w RPP i nadchodzącym końcem kadencji obecnego prezesa NBP  może wymusić zmianę retoryki w temacie zmniejszenia poziomu stóp procentowych w naszym kraju. Szybko możemy pożegnać obecne dość jastrzębie wypowiedzi, biorąc pod wzgląd poprzednie stanowiska obecnych członków Rady, o braku potrzeb w zmianie polityki monetarnej. Niższe stopy to bezpośredni wpływ na wartość waluty, która przy ich obniżeniu traci na wartości. Jak wiadomo rynki lubią dyskontować najbardziej prawdopodobne scenariusze a ten wydaje się być bardzo możliwy do spełnienia.

Na światowych rynkach zeszły tydzień przyniósł kolejny etap umacniania euro wobec dolara. Jak wspominaliśmy w poprzednim komentarzu jest to bezpośrednio wynikiem obrania przez FOMC bardziej gołębiego tonu w kwestii ścieżki kolejnych podwyżek oraz zwrócenia większej uwagi na ryzyka globalne. Wydaję się, że jeżeli nie poznany bardzo dobrych danych o inflacji i wynagrodzeniach przy zachowaniu dalszej poprawy na rynku pracy FED w dalszym ciągu może przyjmować bardzo ostrożną postawę w kształtowaniu bardziej restrykcyjnej polityko monetarnej i nie zobaczymy kolejnej podwyżki dość szybko. Prawdopodobieństwo podniesienia stóp w tym roku jest obecnie wyceniane przez rynek poniżej 30%. Jako pozytywny sygnał poprawy sytuacji w amerykańskiej gospodarce należy uznać piątkowy odczyt indeksu ISM, który po raz pierwszy od pół roku wypadł powyżej 50 pkt..

W tym tygodniu do najważniejszych danych makro będą należały poniedziałkowe publikacje zamówień na dobra trwałego użytku z USA. Wtorek to wyniki indeksów PMI dla usług z poszczególnych państw i całej Strefy oraz Stanów i Wielkiej Brytanii. Środa to decyzja RPP o wysokości stóp, chińskie PMI dla usług, niemiecka produkcja przemysłowa i przede wszystkim protokół z ostatniego posiedzenia FOMC. W czwartek z kolei poznamy protokół z ostatniego posiedzenia ECB, liczbę nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA i wystąpienie prezes FED. Ostatni dzień handlowy tego tygodnia przyniesie nam informację o stopie bezrobocia i inflacji CPI w Szwajcarii oraz odczyty o produkcji przemysłowej w Zjednoczonym Królestwie. Jak widać nie brakuje w kalendarzu istotnych danych i powinniśmy być świadkami dość dużej zmienności na wykresach kursów walut.

Sytuacja techniczna na wykresach.

Próba wybicia oporu w okolicach 4,2850, jaką widzieliśmy w połowie zeszłego tygodnia zakończyła się niepowodzeniem i kurs euro skierował się na południe pogłębiając dołek z początku tygodnia. Piątek przyniósł małe odreagowanie spadków, które rozpoczęło się w strefie wsparcia przy 4,2246. Na uwagę zasługuje fakt naruszenia linii trendu spadkowego wyrysowany przez atak na 4,2850. Dla dalszego rozwoju sytuacji istotne znaczenie ma to czy wsparcie na 4,2246 wytrzyma napór sprzedających. Jeżeli tak się nie stanie prawdopodobne jest pogłębienie deprecjacji euro w kierunku 4,2057. Dla scenariusza wzrostowego najistotniejszym wydaje się, w pierwszej kolejności, ostatnie miejsce powrotu do spadków przy 4,2558. Dopiero jego pokonanie powinno otworzyć drogę  do myślenia o ewentualnym zwrocie na parze.

04.04.2016 Kurs EUR/PLN

 

Na wykresie kursu franka do złotego widzimy odreagowanie ostatnich spadków, które zostało zatrzymane przy 3,8983. Na ta chwilę wydaje się, że notowania powróciły do dalszego osłabiania wartości franka. Naruszenie wsparcia na 3,8707 może sugerować, że w kolejnym ruchu zobaczymy atak na 3,8523. Wybicie kursu franka powyżej lokalnego oporu na 3,8993 może zanegować ten scenariusz. Jednak najistotniejszym miejscem dla byków wydaje się być strefa przy 3,92 wraz z przebiegającym w pobliżu górnym ograniczeniem kanału spadkowego w jakim poruszają się notowania od końca stycznia.

 04.04.2016 Kurs CHF/PLN

 

Na wykresie dolara do złotego w dalszym ciągu widzimy kontynuację scenariusza spadkowego wynikającego z formacji głowy z ramionami. Teoretyczny zasięg tego układu znajduje się w okolicach 3,58. Na drodze do jego realizacji znajduje się opór wynikający ze zwrotu notowań po obniżeniu ratingu dla naszego kraju 15-ego stycznia. Również w tych okolicach mamy dolne linię ograniczającą kanału spadkowego co może zatrzymać notowania na tym poziomie nieco dłużej.

 04.04.2016 Kurs USD/PLN

 

Treść powyższego komentarza walutowego nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Kantor internetowy Liderwalut.pl oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego komentarza walutowego. Prezentowane wykresy pochodzą z rynku Forex i z tego powodu ceny na nich moga odbiegać od kursów wymiany walut prezentowanych na stronach kantoru internetowego.
Wszystkie Komentarze
Wrzesień - 2021 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2021 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2021 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2021 od 01/06 do 30/06
Maj - 2021 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2021 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2021 od 01/03 do 31/03
Luty - 2021 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2021 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2020 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2020 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2020 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2020 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2020 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2015 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2015 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2015 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2015 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2015 od 01/06 do 30/06
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2013 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2013 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2013 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2013 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2013 od 01/06 do 30/06