Kursy walut w oczekiwaniu na decyzje FOMC

2015-07-29

 

 

Wczorajszy dzień na wykresach kursów walut przebiegł stosunkowo spokojnie. Po poniedziałkowych spadkach na parach walutowych z polskim złotym, wtorek przyniósł odreagowanie. Największe ruch mogliśmy obserwować na notowaniach dolara i funta. Kurs euro i franka pozostawał stabilny w niewielki zakresie zmian. U podłoża takich zachowań inwestorów prawdopodobnie było odsunięcie decyzji w związku z dzisiejszym posiedzeniem Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC). Wprawdzie oczekiwania na wprowadzenie podwyżek stóp procentowych już w dniu dzisiejszym jest zerowe – nie ma podstaw ekonomicznych w kondycji amerykańskiej gospodarki, jednak to treść komunikatu po tym posiedzeniu może mieć istotne znaczenie dla podejmowania przyszłych decyzji inwestycyjnych. Jeżeli w jego treści znajdą się stwierdzenia przybliżające wrześniowy termin wprowadzenia zmian może to mieć wpływ na wzrost atrakcyjności dolara i w konsekwencji jego umocnienie. Kontynuacja w komunikacie dotychczasowego podejścia FOMC przed podjęciem decyzji polegająca na obserwacji stanu gospodarki i na dopiero na tej podstawie wprowadzaniem działań podnoszącym stopy – nie będzie niczym nowym. Taki wydźwięk tego dokumentu nie powinien wprowadzić znaczących zmian na rynkach, ponieważ będzie tylko przesuwał obecną sytuację niepewności dalej w czasie.

Wczorajsza publikacja Indeksu zaufania konsumentów – Conference Board ze Stanów wypadła zdecydowanie słabiej niż zakładany rynkowy konsensus. Wskazuje to na pogorszenia nastrojów i oczekiwań, co do przyszłej sytuacji ekonomicznej. Prawdopodobnie na taki wynik tego wskaźnika miały wpływ wydarzenia związane z Grecją i nadchodzące problemy chińskiej gospodarki.

Zgoła odmiennie wypadła publikacja PKB za II kw. tego roku z Wielkiej Brytanii. Dynamika produktu krajowego przyśpieszyła po słabym pierwszym kwartale z 0,4% do 0,7% w ujęciu kwartalnym. Taki odczyt dokłada na nam kolejny puzzel do układanki, w której mamy już spadające bezrobocie i rosnące płace. Tym samym ostatnie wypowiedzi przedstawicieli BoE o zbliżających się podwyżkach stóp staja się coraz bardziej prawdopodobne i nie może budzić zdziwienia umocnienie funta wobec euro i dolara. Również na wykresie kursu funta do złotego wczorajszy dzień przyniósł wzrost jego wartości.

 

Kurs funta

Praktycznie cały wczorajszy handel to aprecjacja brytyjskiej waluty wobec naszego złotego. Wzrosty przystanęły na chwilę przy cenie 5,80 gdzie technicznie był pierwszy opór. Nie trwało to jednak zbyt długo i po publikacji wyników PKB, kurs funta dynamicznie podążył na północ. Zatrzymanie nastąpiło na poziomie 5,8288. W tym miejscu kupujący nie mieli już więcej siły na kontynuację zakupów i do głosu doszli sprzedający doprowadzając cenę funta do pokonanego po danych oporu. Podczas sesji azjatyckiej przewaga zleceń kupna funta wyrysowała na wykresie ponowny atak na wczorajszy szczyt. Jeżeli zostanie on pokonany kolejnym możliwym przestankiem we wzrostach będzie strefa pod 5,8440. Fundamentalne dane z brytyjskiej gospodarki wskazuja na przyspieszenie rozwoju gospodarczego a to powinno wzmacniać brytyjska walutę w dłuższej perspektywie.

  29.07.2015 Kurs GBP/PLN

 

 

Kurs franka szwajcarskiego

Notowania franka szwajcarskiego do złotówki przebiegały w dniu wczorajszym w mały zakresie zamian. Kurs ustanowił swoje dzienne maksimum na 3,8747. Dopiero dzisiejszy poranek przyniósł większą ilość zleceń, które pozwoliły na wybicie notowań powyżej wczorajszego szczytu. Obecnie kurs franka znajduje się w okolicach przedłużonej dolnej bandy klina spadkowego, z którego nastąpiło poniedziałkowe wybicie w dół. Wprawdzie technicznie nie jest to istotny element, ale warto mieć go na uwadze. Silnym oporem dla ewentualnych wzrostów na parze powinna być strefa wokół 3,8990.

29.07.2015 Kurs CHF/PLN

 

Kurs euro

Tak jak nie widzieliśmy zmienności na wykresie franka, podobnie wyglądały w dniu wczorajszym notowania euro do złotego. Wsparcie na 4,1066 pozostało nienaruszone a kurs euro przebijał się delikatnie przez stworzony opór na 4,1277. Co się nie udało w dniu wczorajszym nastąpiło dzisiejszego poranka. Obecnie cena za euro, jaką musimy zapłacić w złotówkach znajduje się ponad wczorajszym szczytem. W dalszym ciągu jesteśmy nastawieni w dłuższej perspektywie pro spadkowo na tej parze. Dopiero pokonanie przez kurs strefy podaży na 4,1822 będzie zanegowaniem takiego scenariusza.

 29.07.2015 Kurs EUR/PLN

 

 

Najważniejszym dzisiejszym wydarzeniem jest bez wątpienia posiedzenie FOMC i komunikat po nim. Bezpośrednio przed godziną 20 oraz w trakcie trwania konferencji na wykresach możemy być świadkami większej zmienności i rozszerzonych spread’ów transakcyjnych.

Szczegóły wydarzeń na dzisiaj:

Czas

Kraj

Dane

Okres

Prognoza

Poprzednia

Istotność

08:45

Francja

Indeks zaufania gospodarstw domowych

lipiec

95

94

3

09:00

Hiszpania

Sprzedaż detaliczna

czerwiec

 

3,4% r/r

1

10:30

Wlk. Brytania

Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny

czerwiec

66 tys.

64,43 tys.

3

10:30

Wlk. Brytania

Podaż pieniądza M4

czerwiec

 

0,5% m/m

3

12:00

Wlk. Brytania

Sprzedaż detaliczna wg CBI

lipiec

30

29

2

13:00

USA

Wnioski o kredyt hipoteczny

tydzień

 

0,10%

3

16:00

USA

Indeks podpisanych umów kupna domów

czerwiec

1% m/m

0,9% m/m

2

20:00

USA

Decyzja FOMC ws. stóp procentowych

lipiec

0-0,25%

0-0,25%

1

 

Treść powyższego komentarza walutowego nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych,
lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Kantor internetowy Liderwalut.pl oraz autor nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego
komentarza walutowego. Prezentowane wykresy pochodzą z rynku Forex i z tego powodu ceny na nich moga odbiegać od kursów wymiany walut prezentowanych na stronach kantoru internetowego.
Wszystkie Komentarze
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2015 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2015 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2015 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2015 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2015 od 01/06 do 30/06
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2013 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2013 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2013 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2013 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2013 od 01/06 do 30/06