10.10.2014 - po publikacji z USA danych o zasiłkach dla bezrobotnych

2014-10-10

 

USD/PLN

Po oczekiwanej ogłoszeniu obniżki stóp procentowych do poziomu 2,00% i chwilowym zawahaniu kursu USD/PLN  oraz odczycie FOMC, który już przyczynił się do zniżki kursu, kolejnym ważnym punktem w kalendarzu odczytów było poznanie danych o ilości wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Dane te okazały się lepsze niż w poprzednim tygodniu oraz niższe niż konsensus rynkowy zakładał.

Pesymizm  związany z odczytami trwał jednak tylko do 14:00 kiedy to kurs oscylował w granicach 3,27. Po pozytywnych danych kurs poszybował powoli w górę i około godziny 18:00 przebił granicę 3,2950. Trend ten utrzymywał się do końca dnia.

 

Analiza techniczna USD/PLN

 

EUR/USD

Wczorajszy spadek kursu EUR/USD podyktowany był głównie umocnieniem dolara po wcześniej wspomnianej publikacji danych o ilości przyznanych zasiłków dla bezrobotnych.

Wczoraj kurs bliski był przebicia 1,2784, jednak po publikacji danych spadł do poziomu 1,2670 i nieznacznie oscylował w pobliżu tej granicy.

Wczoraj brak było istotnych danych z Eurolandu. Do zniżki kursu mogła się jednak przyczynić  wypowiedź szefa EBC Mario Draghiego, który oświadczył, iż strefa euro potrzebuje reform strukturalnych, które miałyby przywrócić perspektywę wzrostu gospodarczego na jej obszarze.

 

Analiza techniczna EUR/USD

 

GBP/PLN

Na parze GBP/PLN można doszukać się analogii kursu USD/PLN. Wczorajsza decyzja odnośnie stóp procentowych to kontynuacja polityki ich zamrażania. Wczorajsza sesja GBP/PLN upłynęła pod znakiem walki popytu z podażą. Około godziny 14 kurs spadł do poziomu 5,2910. Około godziny 17:00 poszybował do 5,31, by po chwili spaść do 5,3010. Na wykresie można obserwować walką o przełamanie linii trendu spadkowego.

 

Analiza techniczna GBP/PLN

 

EUR/PLN

Wczorajszy dzień upłynął bez ważniejszych danych z gospodarek Eurolandu. Na uwagę zasługiwało tylko wystąpienie szefa EBC Mario Draghiego, który wskazał na potrzebę reform strukturalnych.

Wartość Euro do Polskiego złotego, podczas wczorajszej sesji rosła po porannym obniżeniu z poziomu  4,1884. ok. godziny 13 obserwowaliśmy odbicie od  wsparcia na poziomie 4,1714.

 

Analiza techniczna EUR/PLN

 

CHF/PLN

Wczorajsza sesja CHF/PLN upłynęła pod znakiem średniej zmienności. O godzinie 9.00 wartość kursu po osiągnieciu poziomu 3,4580 zaczęła spadać do poziomu 3.4439. Istotnym, z punktu widzenia analizy technicznej, będzie zachowanie ceny na poziomach 3,4577 do 3,4600 gdzie przebiega linia trendu spadkowego.  . Dzisiejsza sesja może przynieść wzrost zmienności waluty. Może to był reakcja na ruchy kursów USD oraz EUR. Brak istotnych publikacji na dzień dzisiejszy.

 

Analiza techniczna CHF/PLN

 

NOK/PLN

Na parze walutowej NOK/PLN wczorajszego dnia do godziny 11:30 widoczny był ruch wzrostowy ponad poziom 0,5110. W drugiej połowie dnia nastąpił ruch spadkowy do poziomu 0,5085. Po krótkiej zwyżce kursu do 0,5107 strona podażowa zaczęła przeważać i kurs spadł do poziomu ,5080.

Stwarza to okazję do podtrzymania ruchu spadkowego w granicę 0,5050 o czym pisaliśmy już wcześniej.

 

 

 

Wszystkie Komentarze
Czerwiec - 2023 od 01/06 do 30/06
Maj - 2023 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2023 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2023 od 01/03 do 31/03
Luty - 2023 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2023 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2022 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2022 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2022 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2022 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2022 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2022 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2022 od 01/06 do 30/06
Maj - 2022 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2022 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2022 od 01/03 do 31/03
Luty - 2022 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2022 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2021 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2021 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2021 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2021 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2021 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2021 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2021 od 01/06 do 30/06
Maj - 2021 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2021 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2021 od 01/03 do 31/03
Luty - 2021 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2021 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2020 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2020 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2020 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2020 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2020 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2015 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2015 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2015 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2015 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2015 od 01/06 do 30/06
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2013 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2013 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2013 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2013 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2013 od 01/06 do 30/06