16.10.2014 - złotówka słabnie kosztem euro

2014-10-16

 

USD/PLN

Notowania pary USD/PLN w dalszym ciągu utrzymują się w rejonie widocznej linii trendu wzrostowego. Linia ta przechodzi przy poziomie 3,2900 i stanowi główne ograniczenie niepozwalające na umocnienie złotego. Dodatkowym wsparciem jest pozioma linia przy 3,2833, której trwałe wybicie powinno sygnalizować dalsze spadki w kierunku 3,2500.

Podczas dzisiejszej sesji poznamy dane na temat polskiej inflacji bez cen żywności oraz energii. Oczy większości inwestorów zostaną z kolei zwrócone na publikacje z USA na temat ilości wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz produkcję przemysłową.

 

Analiza techniczna USD/PLN

 

EUR/USD

Po nieudanych próbach odbicia wczorajsze słabsze dane z amerykańskiej gospodarki przyniosły sygnał do osłabienia dolara, co zostało wykorzystane do powrotu w okolice oporu utworzonego przy poziomie 1,2830. Udane pokonanie tej bariery mogłoby zostać wykorzystane do podtrzymania ruchu korekcyjnego w kierunku kolejnego oporu przy 1,2980.

Istotny wpływ na dalsze nastroje mogą mieć dzisiejsze dane z USA na temat produkcji przemysłowej oraz wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.  Warto również zwrócić uwagę na dane inflacyjne ze Strefy Euro.

 

Analiza techniczna EUR/USD

 

GBP/PLN

Na interwale godzinowych pary GBP/PLN widoczne jest wybicie dołem z wyrysowanego kanału spadkowego, co otwiera drogę do zaatakowania wsparcia znajdującego się przy poziomie 5,2400. Udane wybicie tego ograniczenia  mogłoby wskazywać na dalszy potencjał do umocnienia złotówki w okolice 5,1940. Najbliższym oporem jest wybite dolne ograniczenie wspomnianego kanału spadkowego.

Podczas dzisiejszej sesji uwagę warto zwrócić na dane z Polski na temat inflacji bez cen żywności i energii.

 


Analiza techniczna GBP/PLN

 

EUR/PLN

Bieżący tydzień przynosi wyraźne osłabienie złotego względem euro. Kurs omawianej pary dotarł podczas wczorajszej sesji w rejon 4,2200, który stanowi psychologiczną barierę. W obecnej sytuacji warto zwrócić uwagę na wyrysowaną średnioterminową linię spadkową, która jest istotnym oporem dla dalszej zwyżki. Jej wybicie mogłoby skutkować dalszym osłabieniem złotego nawet w okolice 4,2500.

Wpływ na dzisiejszą zmienność mogą mieć dane inflacyjne z Polski oraz Strefy Euro.

 

Analiza techniczna EUR/PLN

 

CHF/PLN

Notowania CHF/PLN dotarły do ważnego ograniczenia utworzonego przy poziomie 3,4968 – 3,5000. Kilkukrotne wcześniejsze próby pokonania tego miejsca nie przyniosły większych efektów, co stwarza ryzyko wystąpienia w tym miejscu ruchu korekcyjnego. Jak na razie nie widać jednak gwałtowniejszych reakcji, a najbliższe dni powinny przynieść odpowiedź odnośnie dalszego kierunku. W przypadku udanego wybicia tego ograniczenia, kolejnym punktem docelowym jest okolica 3,5500.

 

Analiza techniczna CHF/PLN

 

NOK/PLN

Wczorajszy dzień przyniósł kolejny ruch spadkowy, który potwierdził wybicie wsparcia przy poziomie 0,5050. Obecnie podaż ma otwartą drogę w kierunku lipcowych minimów utworzonych w rejonie 0,4900. Potwierdzeniem dla takiego scenariusza będzie udane pokonanie wewnętrznego wsparcia przy poziomie 0,5000.

 

Analiza techniczna NOK/PLN

Wszystkie Komentarze
Czerwiec - 2023 od 01/06 do 30/06
Maj - 2023 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2023 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2023 od 01/03 do 31/03
Luty - 2023 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2023 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2022 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2022 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2022 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2022 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2022 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2022 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2022 od 01/06 do 30/06
Maj - 2022 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2022 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2022 od 01/03 do 31/03
Luty - 2022 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2022 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2021 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2021 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2021 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2021 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2021 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2021 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2021 od 01/06 do 30/06
Maj - 2021 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2021 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2021 od 01/03 do 31/03
Luty - 2021 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2021 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2020 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2020 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2020 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2020 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2020 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2015 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2015 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2015 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2015 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2015 od 01/06 do 30/06
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2013 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2013 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2013 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2013 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2013 od 01/06 do 30/06