Decyzja RPP bez większego wpływu na kursy walut

2015-10-07

 

 

Zgodnie z oczekiwaniami rynku wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej nie wyprowadziła na wykresach kursów walut z polskim złotym większej zmienności. Pozostawienie stóp na obecnym poziomie było już zdyskontowane w cenach. Tylko nieoczekiwany ruch ze strony Rady mógł w większym stopniu zachwiać notowaniami.  Tak się nie stało, ponieważ opierając się na wypowiedzi Prezesa NBP podczas konferencji, ostatnie słabe dane z naszej gospodarki traktowane są przez członów rady, jako przejściowe i nie mogą stanowić bazy do podjęcia decyzji o ewentualnych ruchach w wartościach stóp procentowych. Jak przypuszczamy takie stanowisko zapewne zostanie utrzymane do czasu zakończenia kadencji obecnego składy RPP (luty 2016).

Na wykresie euro do złotego widzimy wybicie kursu poniżej wsparcia, na 4,2360, które nastąpiło na koniec wczorajszego dnia. Dzisiejszego poranka kurs euro na chwilę powrócił powyżej tego technicznego miejsca jednak ponownie przewagę zyskali sprzedający euro za złotego, co sprowadziło cenę do kolejnego wsparcia na 4,2260. W czasie przygotowywania niniejszego komentarza notowania delikatnie naruszyły tą ewentualną strefę popytu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nieco niżej znajduje się górna linia ograniczająca kanał spadkowy, z którego nastąpiło wybicie na początku zeszłego tygodnia. Może być to miejsce gdzie istnieje większa ilość zleceń oczekujących na kupno euro. Technicznie obszar ten będzie również wspierany przez wsparcie wyznaczone przez minimum lokalne z 28-ego września – 4,2172.

07.10.2015 Kurs EUR/PLN

 

Kurs franka w dalszym ciągu pozostanie poniżej opory na 3,9015. Sprzyjają temu dość dobre nastroje na światowych rynkach, które nie wpływają na większy popyt na szwajcarska walutę. Pod wspomnianym oporem widzimy już od kilku dni rysującą się konsolidację, co może zwiastować dynamiczne wybicie się z jej zakresu. Dla dalszego rozwoju sytuacji istotne będzie czy kurs franka zdoła pokonać wspomniany opór na 3,9015 – powinno to przełożyć się na umocnienie franka wobec złotego, przynajmniej w krótkim terminie. Z drugie strony na szali leży alternatywny scenariusz, w którym sforsowane zostanie wsparcie na 3,8730 sugerujące większe spadki na parze.

07.10.2015 Kurs CHF/PLN

 

Pierwsza połowa tygodnia na wykresie dolara do złotego przyniosła nam początkową próbę ataku na szczyt notowań z zeszłego tygodnia. Kurs dolara dotarł jedynie do ceny 3,7990, od które widzieliśmy w dniu wczorajszym dynamiczny spadek poniżej wsparcia na 3,7573 wyrysowanego dołkami notować z 29-eg0, 30-ego września i 2-ego października. Taki układ na wykresie może sugerować słabość byków. Wsparciem takiej oceny będzie również reakcja kursu dolara na przebiegającą w okolicach 3,8090 linia trójkąta (D1) wyznaczona po maksimach z 13-ego marca i 8-ego lipca. Pom teście tego poziomu w zeszłym tygodniu widzimy tworzenie się sekwencji niższych dołków i szczytów (H4), które od strony technicznej może sugerować większe osłabienie dolarowych byków.

 07.10.2015 Kurs USD/PLN

 

 

Szczegóły dzisiejszych wydarzeń ekonomicznych:

Czas

Kraj

Dane

Okres

Prognoza

Poprzednia

Istotność

08:00

Niemcy

Produkcja przemysłowa s.a.

sierpień

0,2% m/m

1,2% m/m

2

08:00

Niemcy

Produkcja przemysłowa n.s.a.

sierpień

 

0,4% r/r

2

08:00

Niemcy

Produkcja przemysłowa w.d.a.

sierpień

3,3% r/r

0,8% r/r

2

08:45

Francja

Bilans handlu zagranicznego s.a.

sierpień

-3,5 mld EUR

-3,16 mld EUR

3

09:00

Hiszpania

Produkcja przemysłowa w.d.a.

sierpień

4,6% r/r

5,2% r/r

1

10:30

Wlk. Brytania

Przetwórstwo przemysłowe

sierpień

-0,1% r/r

-0,5% r/r

2

10:30

Wlk. Brytania

Przetwórstwo przemysłowe

sierpień

0,3% m/m

-0,8% m/m

2

10:30

Wlk. Brytania

Produkcja przemysłowa

sierpień

0,3% m/m

-0,4% m/m

2

10:30

Wlk. Brytania

Produkcja przemysłowa

sierpień

1,2% r/r

0,8% r/r

2

13:00

USA

Wnioski o kredyt hipoteczny

tydzień

 

-6,70%

3

21:00

USA

Kredyt konsumencki

sierpień

20 mld USD

19,1 mld USD

3

 

Treść powyższego komentarza walutowego nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Kantor internetowy Liderwalut.pl oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego komentarza walutowego. Prezentowane wykresy pochodzą z rynku Forex i z tego powodu ceny na nich moga odbiegać od kursów wymiany walut prezentowanych na stronach kantoru internetowego.
Wszystkie Komentarze
Czerwiec - 2023 od 01/06 do 30/06
Maj - 2023 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2023 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2023 od 01/03 do 31/03
Luty - 2023 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2023 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2022 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2022 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2022 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2022 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2022 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2022 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2022 od 01/06 do 30/06
Maj - 2022 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2022 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2022 od 01/03 do 31/03
Luty - 2022 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2022 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2021 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2021 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2021 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2021 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2021 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2021 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2021 od 01/06 do 30/06
Maj - 2021 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2021 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2021 od 01/03 do 31/03
Luty - 2021 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2021 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2020 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2020 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2020 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2020 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2020 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2015 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2015 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2015 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2015 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2015 od 01/06 do 30/06
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2013 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2013 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2013 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2013 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2013 od 01/06 do 30/06