Złoty nieznacznie osłabł w reakcji na wyniki wyborów

2015-10-27

 

 

Rynki walutowe bardzo spokojnie podeszły do wyniki wyborów parlamentarnych jakiego dokonali Polacy w minioną niedzielę. Sytuacja na wykresach kursów głównych walut z naszą złotówką pozwala sadzić, iż taki wynik był już w cenach a ostatnie wyraźne osłabienie wartości złotego było zdyskontowaniem niedzielnych wydarzeń. Ceny wszystkich głównych walut wyrażone w naszym pieniądzu znajdują się na poziomach najwyższych od kilku miesięcy. Patrząc na pespektywy fundamentalne na najbliższą przyszłość niestety nie można wyciągnąć wniosków aby taka sytuacja miała się zmienić. Spróbujmy przeanalizować obecną sytuację. Rozpoczyna się proces przejmowania władzy przez zwycięskie ugrupowanie co zapewne nie pozostanie bez wpływu ponieważ zawsze przy zmianie na stanowiskach w spółkach gdzie Skarb państwa ma swój udział towarzyszy temu niepewność o jakość przyszłego zarządzania. Realizacja obietnic przedwyborczych to kolejny element, który zapewne, w przypadku ich wdrażania mocno negatywnie wpłynie na stan finansów i tym samym ocenę gospodarczą Polski. Bezsprzecznie wpłynie to na naszą walutę. Kolejnym niekorzystnym elementem może być zapowiadana chęć wymiany członków RPP przy marcowym końcu kadencji na pozytywnie nastawionych do luzowania polityki monetarnej, czyli zmniejszania stóp procentowych. Również analizując ostatnie odczyty wskaźników nie ma pewności czy ostanie sygnały o spowolnieniu rozwoju nie sugerują iż będzie to dłuższa tendencja. To najważniejsze elementy od strony naszej sytuacji wewnętrznej, które mogą wpłynąć na dalsze osłabianie wartości złotego. Z drugiej strony należy przyjąć, że stan naszej gospodarki nie jest taki zły szczególnie w odniesieniu do pozostałych państw Unii (pamiętając o tym, że słaba koniunktura u nich również wpływa na nas). ECB zapowiada możliwe zwiększenie obecnego QE czyli luzowania polityki monetarnej już w grudniu. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii toczą się dyskusje na temat terminów wprowadzenia ograniczania ekspansywnej polityki monetarnej, co przy założeniu, że tak się stanie znacząco powinno wpłynąć na siłę walut tych państw. Ta dywergencja w podejściu do prowadzenia polityki monetarnej w dłuższej perspektywie powinna przekładać się na większą wartość dolara i funta wobec euro ale również wobec złotego. Na to co się wydarzy w najbliższej przyszłości z wartością naszego pieniądza największy obecnie wpływ będą miały pierwsze decyzje gospodarcze nowej ekipy rządzącej. Musimy chwile poczekać. Obecnie nie jest wykluczona w najbliższym czasie realizacja zysków z ostatnich wzrostów na wszystkich parach ze złotym.

 Kurs euro do złotego po niedzielny otwarciu w pobliżu wsparcia na 4,2390 wspina się powoli do oporu z 22-ego października na 4,2930. W tym miejscu prawdopodobnie możemy spodziewać się obrony tej strefy podaży na euro. Jak widać na wykresie, mamy bardzo silną tendencje wzrostową i prawdopodobne wydaje się pokonanie w najbliższym czasie wspomnianego oporu i podążanie kursu euro ku kolejnym ewentualnym strefom podaży na 4,3110 i dalej 4,3340.

 27.10.2015 Kurs EUR/PLN

 

Kurs franka w ubiegłym tygodniu naruszył opór na poziomie ceny 3,9550. Wprawdzie notowania nie przebywały długo w tym obszarze jednak można pokusić się o stwierdzenie, że zostało w ten sposób „zrealizowana” część popytu na złotego z tego miejsca i przy kolejnej próbie wyniesienia wartości kursu powyżej oporu na 3,9550 obrona może być słabsza. Obecnie kurs franka nieznacznie odbił się od wsparcia na 3,9230. To właśnie ten obszar będzie stanowił pierwsza linię obrony ostatnich wzrostów. Jego sforsowanie przez sprzedających franka za złotego może sugerować początek korekty

27.10.2015 Kurs CHF/PLN

 

W dniu dzisiejszym na największą uwagę zasługuje wstępny odczyt PKB za II kw. z Wielkiej Brytanii, również wstępne dane za wrzesień o poziomie zamówień na dobra trwałe, PMI dla usług oraz indeks zaufania konsumentów z USA.

Czas

Kraj

Dane

Okres

Prognoza

Poprzednia

Istotność

09:30

Szwecja

Inflacja PPI

wrzesień

 

-1,4% r/r

3

09:30

Szwecja

Bilans handlu zagranicznego

wrzesień

 

-3,6 mld SEK

3

10:00

Strefa Euro

Podaż pieniądza M3

wrzesień

5% r/r

4,8% r/r

3

10:30

Wlk. Brytania

PKB s.a. - wstępnie

III kw.

2,4% r/r

2,4% r/r

1

10:30

Wlk. Brytania

PKB s.a. - wstępnie

III kw.

0,6% k/k

0,7% k/k

1

13:30

USA

Zamówienia na dobra bez środków trans. - wstępnie

wrzesień

0,1% m/m

-0,2% m/m

1

13:30

USA

Zamówienia na dobra trwałego użytku - wstępnie

wrzesień

-1,2% m/m

-2,3% m/m

1

14:00

USA

Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii

sierpień

4,6% r/r

4,5% r/r

3

14:00

USA

Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii

sierpień

5,1% r/r

5% r/r

3

14:45

USA

Indeks PMI dla usług - wstępnie

październik

 

55,1

2

15:00

USA

Indeks Fed z Richmond

październik

 

-5

3

15:00

USA

Indeks zaufania konsumentów - Conference Board

październik

102,5

103

1

23:00

Strefa Euro

Wystąpienie Benoit Coeuré - członek zarządu ECB

 

 

 

2

 

Treść powyższego komentarza walutowego nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Kantor internetowy Liderwalut.pl oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego komentarza walutowego. Prezentowane wykresy pochodzą z rynku Forex i z tego powodu ceny na nich moga odbiegać od kursów wymiany walut prezentowanych na stronach kantoru internetowego.
Wszystkie Komentarze
Sierpień - 2022 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2022 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2022 od 01/06 do 30/06
Maj - 2022 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2022 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2022 od 01/03 do 31/03
Luty - 2022 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2022 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2021 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2021 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2021 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2021 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2021 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2021 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2021 od 01/06 do 30/06
Maj - 2021 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2021 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2021 od 01/03 do 31/03
Luty - 2021 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2021 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2020 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2020 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2020 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2020 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2020 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2015 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2015 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2015 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2015 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2015 od 01/06 do 30/06
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2013 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2013 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2013 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2013 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2013 od 01/06 do 30/06