Dolar traci po decyzjach PBoC

2015-08-13

 

 

Wczorajsze notowania na rynku wymiany walut przebiegały pod dyktando wprowadzonej przez chiński bank centralny drugiej dewaluacji yuana. Taki ruch wpłynął znacząco na zmniejszenie wartości dolara do euro, co na wykresie tej pary skutkowało dotarciem ceny do najwyższych poziomów od początku lipca – 1,1214. Fala słabości amerykańskiej waluty miała swoje przyczyny w obawach o eksport chińskiej dewaluacji na rynek USA, co mogłoby wpłynąć na przesunięcie decyzji o terminie prowadzenia zacieśnienia polityki monetarnej Stanów nie tylko z zakładanego września, ale jeszcze dalej w czasie. Na rynku pojawiły się opinie, że podwyżki mogłyby zostać odłożone więcej niż rok. Dzisiejsza noc przyniosła trzecią deprecjację kursu yuana o 1,6%. Na briefingu PBoC dotyczącym tych działań poznaliśmy stanowisko tej instytucji w tej materii. Wynika z niego, że trzecia obniżka jest ostatnią z serii na chwile obecna nie ma podstaw do dalszych interwencji na rynku walutowym. Tym samy powinno to zakończyć okres nerwowości spowodowany tymi nieoczekiwanymi decyzjami.

 

Kurs euro do dolara 

Na wykresie głównej pary walutowej, jak już wspomnieliśmy, wczorajszy dzień to rajd umacniający euro do ceny 1,1214. W tym miejscu mamy techniczny opór wynikający ze szczytu notowań z 10-ego lipca. Po dotarciu do niego notowań przewaga zleceń sprzedaży euro wyrysowała na wykresie H4 pinbara spadkowego i od tego momentu obserwujemy osłabienie europejskiej waluty. Pierwszym istotnym miejscem gdzie możliwa będzie obrona wczorajszych wzrostów jest obszar między 1,1128 a 1,1113, wyznaczony szczytami z 27-ego i 31-ego lipca. Jeżeli sprzedającym euro uda się go pokonać następna strefą ewentualnego popytu na tą walutę będą okolice 1,1070. Patrząc na sytuacje techniczna w dłuższym terminie widzimy na wykresie pokonanie przez eurowe byki górnego ograniczenia trójkąta. Może to zwiastować rozpoczęcie wzrostów na tej parze. Istotne teraz będzie czy sprzedającym uda się sprowadzić notowania poniżej ceny 1,10 gdzie przebiegła górna linia ograniczająca wspomnianego trójkąta.

13.08.2015 Kurs EUR/USD

 

Kurs euro 

Wczorajsza sesja wyrysowała na wykresie euro do złotego pokonanie wtorkowych szczytów i wzrost wartości euro do ceny 4,217. Tym samym kurs znalazł się w obszarze podaży wskazywanym przez nasz kantor internetowy. Reakcja inwestorów na rynku walutowym była zgodna z naszymi oczekiwaniami i od tego miejsca mogliśmy obserwować powrót do umacniania naszej waluty. Wyprzedaż euro trwała do osiągnięcia przez cenę strefy wsparcia wyznaczonej piątkowymi minimami notowań. Podczas sesji nocnej zostały one nieznacznie pogłębione do 4,1781. Kluczowym dla dalszego rozwoju sytuacji na parze będzie zachowanie ceny w tym rejonie. Jeżeli dzisiejsze poranne wzrosty będą kontynuowane tym samym obszar ten będziemy mogli uznać na silne miejsce obrony ostatnich wzrostów, z którego możliwy jest kolejny atak na poziom ostatniego szczytu. Z drugiej strony, jeżeli zobaczymy brak siły byków i zejście notowań poniżej tego obszaru może to zwiastować przyszłe spadki na parze.

13.08.2015 Kurs EUR/PLN

 

Szczegóły wydarzeń ekonomicznych na dzisiaj:

Czas

Kraj

Dane

Okres

Prognoza

Poprzednia

Istotność

08:00

Niemcy

Inflacja CPI - fin.

lipiec

0,2% r/r

0,3% r/r

2

08:00

Niemcy

Inflacja HICP - fin.

lipiec

0,1% r/r

0,1% r/r

2

08:45

Francja

Inflacja HICP

lipiec

0,3% r/r

0,3% r/r

3

08:45

Francja

Inflacja CPI

lipiec

0,3% r/r

0,3% r/r

3

09:00

Polska

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC

lipiec

 

74,8

2

09:00

Hiszpania

Inflacja CPI

lipiec

0,0% r/r

0,1% r/r

1

09:00

Hiszpania

Inflacja HICP

lipiec

-0,1% r/r

0,0% r/r

1

09:15

Szwajcaria

Ceny producentów

lipiec

 

-4,3% r/r

3

09:15

Szwajcaria

Ceny producentów i importu

lipiec

 

-6,1% r/r

2

09:30

Szwecja

Inflacja CPI

lipiec

 

-0,4% r/r

3

13:30

Strefa Euro

Protokół z posiedzenia ECB

lipiec

 

 

1

14:00

Polska

Saldo obrotów towarowych

czerwiec

 

946 mln EUR

2

14:00

Polska

Saldo rachunku bieżącego

czerwiec

80 mln EUR

1184 mln EUR

3

14:00

Polska

Podaż pieniądza M3

lipiec

8% r/r

8,3% r/r

3

14:00

Polska

Inflacja CPI

lipiec

-0,8% r/r

-0,8% r/r

1

14:00

Polska

Inflacja CPI

lipiec

-0,2% m/m

0,0% m/m

1

14:30

USA

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

tydzień

270 tys.

270 tys.

1

14:30

USA

Sprzedaż bez samochodów

lipiec

0,4% m/m

-0,1% m/m

1

14:30

USA

Sprzedaż detaliczna

lipiec

0,4% m/m

-0,3% m/m

1

14:30

USA

Ceny eksportu bez towarów rolniczych

lipiec

 

-0,1% m/m

3

14:30

USA

Ceny importu bez ropy

lipiec

 

-0,2% m/m

3

14:30

USA

Ceny eksportu

lipiec

-0,1% m/m

-0,2% m/m

3

14:30

USA

Ceny importu

lipiec

-0,8% m/m

-0,1% m/m

3

16:00

USA

Zapasy niesprzedanych towarów

czerwiec

0,3% m/m

0,3% m/m

3

 

 

Treść powyższego komentarza walutowego nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych,
lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Kantor internetowy Liderwalut.pl oraz autor nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego
komentarza walutowego. Prezentowane wykresy pochodzą z rynku Forex i z tego powodu ceny na nich moga odbiegać od kursów wymiany walut prezentowanych na stronach kantoru internetowego.
Wszystkie Komentarze
Luty - 2021 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2021 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2020 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2020 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2020 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2020 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2020 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2015 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2015 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2015 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2015 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2015 od 01/06 do 30/06
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2013 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2013 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2013 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2013 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2013 od 01/06 do 30/06