Komentarz walutowy z dnia 08.09.2014

2014-09-08

 

USD/PLN

Miniony tydzień przyniósł dalszą przecenę złotego, co w przypadku pary USD/PLN doprowadziło do wyjścia na nowe tegoroczne maksima. Pomimo piątkowej próby cofnięcia, która mogła zostać zainicjowana zawieszeniem broni na wschodzie Ukrainy, w dalszym ciągu aktywny pozostaje scenariusz ruchu wzrostowego w kierunku oporu przy 3,2838. Najbliższym wsparciem jest widoczna linia wzrostowa, która aktualnie przebiega przy poziomie 3,1750.

Podczas dzisiejszej sesji brak jest ważniejszych danych, dlatego też głównych impulsów można doszukiwać się w informacjach płynących ze wschodu Europy.

 

Analiza techniczna USD/PLN

 

EUR/USD

Czwartkowa zaskakująca decyzja ECB ws. obniżki stóp procentowych  była głównym impulsem doprowadzającym do silnego umocnienia dolara, który zszedł poniżej poziomu 1,3000.  Aktualnie najbliższym oporem w przypadku ewentualnej korekty jest poziom 1,3000, a brak powrotu powyżej tego pułapu może skutkować dalszymi spadkami w kierunku wsparcia utworzonego w rejonie 1,2800 (okolica minimów z 2013 roku).

Początek tygodnia pod kątem danych makroekonomicznych zapowiada się spokojnie to też nie należy oczekiwać znacznej rynkowej zmienności.

 

Analiza techniczna EUR/USD

 

GBP/PLN

Na interwale H4 pary GBP/PLN można zauważyć ponowną próbę zejścia do wsparcia utworzonego przez wyrysowaną linię wzrostową, która aktualnie przechodzi przy poziomie 5,2500. Dopiero wybicie tego wsparcia byłoby impulsem do umocnienia złotówki. Do tego czasu w dalszym ciągu aktualnym scenariuszem będzie utrzymanie trwającego trendu wzrostowego.

Najbliższe istotne dane z Wielkiej Brytanii poznamy podczas wtorkowej sesji, kiedy to opublikowana zostanie produkcja przemysłowa oraz odbędzie się publiczne wystąpienie szefa BoE.

 

Analiza techniczna GBP/PLN

 

EUR/PLN

Pierwszy tydzień sierpnia przyniósł umocnienie polskiej waluty względem euro, co przełożyło się na powrót poniżej poziom 4,1800. Na interwale H4 zauważyć można wybicie wsparcia w postaci niespełna dwumiesięcznej linii wzrostowej oraz utworzenie kanału spadkowego, który wyznacza potencjalny  zakres wahań. Najbliższym wsparciem jest obecnie okolica 4,1720, a jako główna ograniczenie można wyznaczyć poziomą linię znajdującą się przy poziomie 4,1680.

 

Analiza techniczna EUR/PLN

 

CHF/PLN

W ślad  za ruchem spadkowym na parze EUR/PLN poruszają się notowania pary CHF/PLN, gdzie doszło do wybicia wyrysowanej na zielono linii wzrostowej. Nieudana próba powrotu do niej odebrana  została przez rynek na korzyść złotego, co pozwala na przetestowanie wsparcia przy poziomie 3,4600. Udane wybicie tego miejsca mogłoby pozwolić na dalsze spadki w kierunku 3,4400.

Podczas dzisiejszej sesji poznamy serię danych ze Szwajcarii na temat stopy bezrobocia, sprzedaży detalicznej oraz inflacji CPI, co może mieć umiarkowany wpływ na zachowanie kursu opisywanej pary.

 

Analiza techniczna CHF/PLN

 

NOK/PLN

Na interwale dziennym pary NOK/PLN zauważyć można nieudany atak na opór utworzony w postaci linii wzrostowej. W efekcie obecnie krótkoterminowa przewaga leży po stronie podaży, która może doprowadzić do przetestowania wsparcia utworzonego przy poziomie 0,5115. Jego ewentualne pokonanie mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków w kierunku 0,5044.

W szerszej perspektywie takie cofnięcie mogłoby również wskazywać na większą falę spadkową w rejon lipcowych minimów, jednak na chwilę obecną brak jest potwierdzenia dla takiego scenariusza.

 

 Analiza techniczna NOK/PLN

 

 

 

Wszystkie Komentarze
Wrzesień - 2021 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2021 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2021 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2021 od 01/06 do 30/06
Maj - 2021 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2021 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2021 od 01/03 do 31/03
Luty - 2021 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2021 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2020 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2020 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2020 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2020 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2020 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2015 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2015 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2015 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2015 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2015 od 01/06 do 30/06
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2013 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2013 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2013 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2013 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2013 od 01/06 do 30/06