Dzisiaj poznamy najważniejszą decyzję ekonomiczną tego miesiąca

2015-09-17

 

 

W dniu dzisiejszym poznamy decyzję Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) w sprawie stóp procentowych w USA. W poprzednich miesiącach rynek walutowy żywo spekulował na temat tego czy podczas dzisiejszego posiedzenia dojdzie do zacieśnienia polityki monetarnej Stanów i stopy zostaną podniesione po raz pierwszy od prawie 10 lat. Z jednej strony za podwyżka przemawia silny rynek racy i stabilna koniunktura wewnętrzna. Na niekorzyść takiej decyzji przemawia ścieżka wzrostu inflacji poniżej zakładanych wartości, spora niepewność spowodowana spowolnieniem w Chinach, silny dolar i tania ropa osłabiające presję inflacyjną. Opierając się na wcześniejszych informacjach płynących z FED nasz kantor internetowy nie zakłada, aby Komitet podjął decyzję o podwyżce na dzisiejszym posiedzeniu. Sądzimy, że obawy o ryzyka zewnętrzne przeważą i mimo dobrej koniunktury wewnętrznej w dalszym ciągu podtrzymany zostanie obecny przekaz o potrzebie obserwowania rozwoju sytuacji na światowych rynkach i odłożeniu podwyżek na przyszłość. Taka decyzja powinna wpłynąć na odpływ kapitału od dolara, przynajmniej w krótkiej perspektywie. Biorąc pod uwagę ciężar dzisiejszego wydarzenia, podczas komunikatu i konferencji po nim, na rynku może dojść do dużej zmienności. Jako, że wszelki prognozy dotyczące wymiany walut i przyszłych kursów obarczone są dużym ryzykiem zalecamy powstrzymanie się od podejmowania decyzji inwestycyjnych bezpośrednio przez tym wydarzeniem i w trakcie jego trwania.

Na wykresie dolara do złotego od strony technicznej widzimy potencjalną formację flagi spadkowej. Obecnie kurs znajduje się przy jej dolnym ograniczeniu. Jej potwierdzeniem będzie trwałe pokonanie przez kurs dolara dolnego wsparcia na 3,6970. Kolejny technicznym miejscem, do którego mogą dotrzeć notowania przy rozwoju spadkowego scenariusza jest poziom 3,6580. Ewentualne wzrosty będą bronione przez opory na 3,7440 i dalej na 3,7740.

17.09.2015 Kurs USD/PLN 

 

Notowania euro do złotego w tym tygodniu przebiegają dość spokojnie między 4,2150 od góry a 4,19 od dołu. Technicznie możemy zauważyć, że kurs euro wyrysował formację klina spadkowego, co może świadczyć o kontynuacji umacniania wartości złotego wobec europejskiej waluty.  Potwierdzeniem tego powinno być pokonanie przez wykres wsparcia w okolicach 4,19. Zanegowaniem takiego rozwoju sytuacji będzie wybicie wartości kursu powyżej ceny 4,2050.

17.09.2015 Kurs EUR/PLN 

 

Znamy już dzisiejszą decyzję SNB w sprawie wysokości stóp procentowych. Centralny bank Szwajcarii nie zdecydował się na żadne ruchy w tej materii i pozostawił stopy na niezmienionym poziomie:  -1,25%/-0,25%. Ta decyzja nie wpłynęła praktycznie w żaden sposób na kurs franka do złotego. Od początku tygodnia notowania pozostają poniżej oporu na 3,8470. Tak jak wspominaliśmy w poprzednich komentarzach kurs znajduje się w pobliżu ważnego wsparcia na 3,80. Jeżeli sprzedającym franka uda pokonać się tą barierę powinno to skutkować dalszym osłabianiem helweckiej waluty. Należy jednak pamiętać, że frank postrzegany jest, jako tzw. spokojna przystań i w momencie wzrostu niepokoju na rynkach np. o sytuację w Chinach dojdzie do jego umocnienia..

 17.09.2015 Kurs CHF/PLN 

 

W dniu dzisiejszym poznamy również protokół z ostatniego posiedzenia RPP oraz dane z naszej gospodarki na temat sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i cen produkcji. Choć są to istotne dane prawdopodobnie pozostaną one w cieniu wieczornej decyzji FOMC, która może wyznaczyć trendy na rynku walutowym przynajmniej do grudnia.

 

Szczegóły wydarzeń ekonomicznych w dniu dzisiejszym:

Czas

Kraj

Dane

Okres

Prognoza

Poprzednia

Istotność

07:45

Szwajcaria

Prognozy gospodarcze SECO

III kw.

 

 

3

09:00

Polska

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC

wrzesień

 

98,4

2

09:30

Szwajcaria

Decyzja ws. stóp procentowych

III kw.

-1,25% do -0,25%

-1,25% do -0,25%

1

10:00

Włochy

Bilans handlu zagranicznego

lipiec

 

2,81 mld EUR

3

10:30

Wlk. Brytania

Sprzedaż detaliczna

sierpień

0,2% m/m

0,1% m/m

1

10:30

Wlk. Brytania

Sprzedaż detaliczna

sierpień

3,8% r/r

4,2% r/r

1

14:00

Polska

Protokół z posiedzenia RPP

wrzesień

 

 

3

14:00

Polska

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

sierpień

-2,2% r/r

-1,7% r/r

3

14:00

Polska

Ceny produkcji budowlano-montażowej

sierpień

 

-0,4% r/r

3

14:00

Polska

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

sierpień

 

-0,4% m/m

3

14:00

Polska

Produkcja przemysłowa

sierpień

 

-1,3% m/m

1

14:00

Polska

Produkcja budowlano-montażowa

sierpień

 

-0,1% r/r

3

14:00

Polska

Produkcja przemysłowa

sierpień

6,1% r/r

3,8% r/r

1

14:00

Polska

Produkcja przemysłowa s.a.

sierpień

 

3,9% r/r

2

14:00

Polska

Produkcja budowlano-montażowa s.a.

sierpień

 

0,3% r/r

3

14:00

Polska

Sprzedaż detaliczna

sierpień

1,3% r/r

1,2% r/r

2

14:00

Polska

Sprzedaż detaliczna

sierpień

 

2,1% m/m

2

14:30

USA

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

tydzień

275 tys.

275 tys.

1

14:30

USA

Saldo rachunku bieżącego

II kw.

-111 mld USD

-113,3 mld USD

2

14:30

USA

Pozwolenia na budowę domów

sierpień

1160 tys.

1130 tys.

1

14:30

USA

Rozpoczęte budowy domów

sierpień

1170 tys.

1206 tys.

1

16:00

USA

Indeks Fed z Filadelfii

wrzesień

6

8,3

2

20:00

USA

Decyzja FOMC ws. stóp procentowych

wrzesień

0-0,25%

0-0,25%

1

20:00

USA

Projekcje makroekonomiczne FOMC

 

 

 

1

20:30

USA

Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC

 

 

 

1

 

Treść powyższego komentarza walutowego nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych,
lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Kantor internetowy Liderwalut.pl oraz autor nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego
komentarza walutowego. Prezentowane wykresy pochodzą z rynku Forex i z tego powodu ceny na nich moga odbiegać od kursów wymiany walut prezentowanych na stronach kantoru internetowego.
Wszystkie Komentarze
Sierpień - 2021 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2021 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2021 od 01/06 do 30/06
Maj - 2021 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2021 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2021 od 01/03 do 31/03
Luty - 2021 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2021 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2020 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2020 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2020 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2020 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2020 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2015 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2015 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2015 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2015 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2015 od 01/06 do 30/06
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2013 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2013 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2013 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2013 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2013 od 01/06 do 30/06