Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu Liderwalut.pl

 1. Liderwalut.pl realizuje politykę bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych na podstawie Regulaminu, Ustawy o ochronie danych osobowych i Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 2. Zapewniając szczególną ochronę prywatności danych, Liderwalut.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz wykorzystuje odpowiednie zabezpieczenia systemu.
 3. Administratorem danych jest CashHome Sp. z o.o.
 4. Administrator zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed dostępem osób trzecich oraz przetwarzaniem ich z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Administrator wykorzystuje i przetwarza dane osobowe w celach: świadczenia usług na stronie portalu Liderwalut.pl., księgowych, kontaktu z klientem, dostarczania informacji klientom, weryfikacji czy klient spełnia wymagania zawarte w regulaminie i przepisach prawa.
 6. Ponadto Administrator wykorzystuje dane w celach technicznych, statystycznych i demograficznych (adersy IP).
 7. Administrator może przekazać dane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom wymiaru sprawiedliwości i nadzoru finansowego.
 8. Dane zgromadzone w bazie danych są podawane dobrowolnie przez użytkownika. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych poprzez akceptację Regulaminu.
 9. Użytkownik ma obowiązek uaktualniania danych osobowych, które uległy zmianie.
 10. Użytkownik ma prawo wglądu oraz zmiany danych.
 11. Użytkownik ma prawo usunięcia danych, których system nie wymaga do dokonywania czynności/transakcji.
 12. Użytkownik ma prawo usunięcia danych osobowych z wyjątkiem danych potrzebnych do rozliczeń księgowych, po odstąpieniu od umowy.