Pomoc

Korzystanie z kantoru Liderwalut.pl

 • 1. Jak działa kantor online Liderwalut.pl?Otwórz / Zamknij

  Kantor internetowy Liderwalut.pl wymienia walutę na zasadzie „modelu kantorowego”. Zgodnie z tym, aby wymienić walutę, w pierwszej kolejności niezbędne jest zawarcie transakcji (dokonujesz zlecenia w Panelu klienta kantoru). Następnym krokiem jest wysyłanie pieniędzy do zawartej umowy wymiany - przelewasz środki ze swojego rachunku na nasz rachunek. Po otrzymaniu Twojej wpłaty kantor Liderwalut.pl rozlicza daną transakcję wykonując przelew zwrotny na Twój rachunek bankowy w walucie na jaką była zawarta transakcja wymiany walut.

  Model kantorowy- 3 proste kroki:

  1. Zawierasz transakcję wymiany walut
  2. Przelewasz do niej środki
  3. Otrzymujesz od kantoru przelew zwrotny
 • 2. Kto może korzystać z kantoru online Liderwalut.pl?Otwórz / Zamknij

  Kantor Liderwalut.pl dostępny jest dla osób fizycznych oraz firm. Osoba zawierająca transakcję musi mieć ukończone 18 lat.

 • 3. Jakie są godziny pracy kantoru Liderwalut.pl?Otwórz / Zamknij
  • Wymiana walut online jest możliwe całą dobę przez siedem dni w tygodniu.
  • Infolinia dla Klientów dostępna jest w dni robocze w godzinach 8.00-16.30.
  • Transakcje wymiany walut w kantorze Liderwalut.pl rozliczane są w dni robocze w godzinach 9.00-16.30.
 • 4. Czy wymiana walut w kantorze internetowym Liderwalut.pl jest bezpieczna?Otwórz / Zamknij
  • Liderwalut.pl jest kantorem online, którego właścicielem jest spółka Cashhome posiadająca kapitał zakładowy
   3 700 000,00 złotych.
  • Wszystkie transakcje wymiany realizowane są poprzez przelewy bankowe. Kantor nie ma dostępu do Twoich rachunków bankowych
  • Wymiana danych na stronie internetowej kantoru odbywa się z wykorzystaniem rozszerzonego protokołu szyfrującego SSL firmy Geo Trust.
 • 5. Jaki jest koszt połączenia na Infolinię kantoru internetowego?Otwórz / Zamknij

  Koszt połączenia na nasz numer infolinii jest uzależniony od opłaty za połączenie wynikającej z cennika Twojego operatora telefonicznego.

Zawieranie transakcji wymiany walut

 • 1. Co musisz zrobić aby wymienić walutę na Liderwalut.pl?Otwórz / Zamknij

  W celu wymiany waluty wykonaj kolejne czynności:

  • Zarejestruj się w kantorze internetowym. Możesz utworzyć rachunek prywatny lub firmowy.
  • Po rejestracji przejdź do swojej poczty internetowej i aktywuj rachunek w kantorze.
  • Po aktywacji zaloguj się do Panelu Klienta kantoru wpisując swój adres e-mail jako login i swoje hasło
  • Uzupełnij swoje dane osobowe oraz podaj numery rachunków, za pomocą których będziesz wymieniał waluty.

  Po wykonaniu tych czynności możesz wymieniać waluty w naszym kantorze internetowym.

 • 2. Jak wykonać transakcję wymiany walut w kantorze Liderwalut.pl?Otwórz / Zamknij

  Aby zawrzeć transakcję wymiany waluty wykonaj kolejne czynności:

  • W Panelu klienta wybierz z menu bocznego rodzaj wymiany (kupno, sprzedaż, wymiana waluty).
  • Wybierz wymienianą walutę oraz kwotę wymiany. Jeżeli dokonujesz wymiany waluty (bez PLN) musisz wybrać dwie waluty: pierwszą jaką chcesz wymienić, drugą jaką chcesz otrzymać.
  • Wybierz rachunki bankowe, na których wymiana będzie rozliczana. Jeżeli podałeś tylko jeden rachunek, dla danej waluty, rachunek to podstawi się automatycznie przy wymianie. W przypadku kiedy masz zdefiniowane dwa lub więcej rachunków bankówych dla jeden waluty, zmiany na właściwy dokonujesz bezpośrednio przed potwierdzeniem transakcji wymiany.
  • Potwierdź proponowany kurs wymiany. Na potwierdzenie transakcji wymiany masz 30 sekund. Akceptacja kursu waluty oznacza zawarcie transakcji.
  • W kolejnym oknie po potwierdzeniu dostępna jest tabelka z podsumowaniem operacji wymiany oraz danymi do przelewu.
  • Otrzymasz również wiadomość e-mail z potwierdzeniem zlecenia wymiany.
  • Dokonaj przelewu na podane w potwierdzeniu rachunku. W tytule przelewu wpisz tylko numer transakcji. Wpisanie dodatkowych informacji spowoduje wydłużenie rozliczenia wymiany.
  • Po zaksięgowaniu Twojej wpłaty otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zaksiegowania Twoich środków.
  • Ekantor Liderwalut.pl wykona przelew zwrotny środków na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.
  • Otrzymasz wiadomość e-mail o sfinalizowaniu zlecenia wymiany i wysłaniu środków na Twój rachunek bankowy.
 • 3. W jaki sposób wykonać transakcję przez telefon?Otwórz / Zamknij

  Aby wymienić walutę przez telefon konieczna jest wcześniejsza rejestracja w kantorze internetowym Liderwalut.pl. W celu zlecenia wymiany zadzwoń pod numer 58 506 58 56, 58 5000 108. Pracownikowi kantoru podaj kolejno parametry planowanej wymiany, w szczególności rodzaj operacji, walutę, kwotę oraz numery rachunków bankowych (jeżeli posiadasz więcej niż jeden numer rachunku w jednej walucie w naszym kantorze). Osoba z obsługi zarejestruje zlecenie wymiany waluty zgodnie z Twoimi wytycznymi a transakcja pojawi się w Twoim Panelu Klienta. Dalszy proces realizacji wymiany waluty przebiega identycznie jak przy dokonywania transakcji poprzez stronę internetową kantoru (Panel Klienta).

 • 4. Czy mogę anulować transakcję wymiany walut?Otwórz / Zamknij

  Po zawarciu transakcji wymiany możesz ją anulować, ale może to nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach. W celu anulowania konieczny jest kontakt z obsługą kantoru internetowego Liderwalut.pl pod numerem infolinii 58 506 58 56, 58 5000 108.

 • 5. Jak dodać rachunek osoby trzeciej?Otwórz / Zamknij

  W Panelu Klienta, w zakładce Rachunki bankowe należy kliknąć przycisk Dodaj rachunek. Następnie wybrać walutę , w którym jest prowadzone, nadać mu nazwę własną oraz poprawnie wpisać jego numer. Jeżeli jest to rachunek osoby trzeciej należy zaznaczyć opcję "Konto osoby trzeciej" i podać dane właściciela rachunku (osoby lub firmy, do której należy ten rachunek). Dla zawieranych transakcji wymiany walut z udziałem takiego rachunku, jako rachunku, na który będą trafiać środki po rozliczeniu wymiany przelewy będą adresowane bezpośrednio na właściciela rachunku z informacją w tytule „przekazanie od (Twoje imię i nazwisko)”.

 • 6. Jak wpłacić środki do transakcji wymiany walut z rachunku osoby trzeciej?Otwórz / Zamknij

  1. W Panelu Klienta wybierz z menu rodzaj transakcji wymiany waluty (kupno, sprzedaż, wymiana waluty).

  2. Wybierz walutę oraz kwotę. Jeżeli dokonujesz wymiany waluty musisz wybrać dwie waluty: pierwszą jaką chcesz wymienić, drugą jaką chcesz otrzymać.

  3. Wybierz wcześniej zdefiniowane rachunki bankowe, na których wymiana będzie rozliczana. Pierwszy rachunek należący do osoby trzeciej, od której wpłyną środki do transakcji oraz drugie należące do Ciebie, na które otrzymasz przelew zwrotny.

  4. Potwierdź proponowany kurs wymiany. Na potwierdzenie transakcji wymiany masz 30 sekund. Akceptacja kursu waluty oznacza zawarcie transakcji.

  5. W kolejnym oknie dostępna jest tabela z podsumowaniem operacji wymiany oraz danymi do przelewu.

 • 7. Jak wypłacić środki po wymianie walut na rachunek osoby trzeciej?Otwórz / Zamknij

  1. W Panelu Klienta wybierz z menu rodzaj transakcji (kupno, sprzedaż, wymiana waluty).

  2. Wybierz walutę oraz kwotę. Jeżeli dokonujesz wymiany waluty musisz wybrać dwie waluty: pierwszą jaką chcesz wymienić, drugą jaką chcesz otrzymać.

  3. Wybierz wcześniej zdefiniowane rachunki bankowe, na których wymiana będzie rozliczana. Pierwszy rachunek należący do Ciebie, z którego wpłyną środki do transakcji oraz drugie należące do osoby trzeciej, na które wyślemy przelew zwrotny.

  4. Potwierdź proponowany kurs wymiany. Na potwierdzenie transakcji wymiany masz 30 sekund. Akceptacja kursu waluty oznacza zawarcie transakcji.

  5. W kolejnym oknie dostępna jest tabela z podsumowaniem operacji wymiany oraz danymi do przelewu.

Kursy wymiany walut

Przelewy

Czasy operacji wymiany walut

 • 1. Po jakim czasie otrzymam przelew zwrotny do transakcji?Otwórz / Zamknij
  • Internetowa wymiana walut w naszym kantorze możliwa jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Rozliczanie zleceń wymiany odbywa się w dni powszednie w godzinach 9.00-16.30 i tylko w tym czasie wysyłane są przelewy zwrotne do Klientów.
  • Kiedy wymieniasz waluty za pośrednictwem rachunków w bankach, w których kantor Liderwalut.pl posiada swoje rachunki rozliczenie następuje w ciągu kilkunastu minut, ponieważ przelewy są realizowane w czasie rzeczywistym (online). Transakcje wymiany walut zawarte z użyciem rachunków w banku, w którym Liderwalut.pl nie posiada swoich rachunków są rozliczane w czasie do dwóch dni roboczych.
  • Na wysłanie przelewu masz czas do godziny 12 następnego dnia roboczego lub 1 godzinę jeżeli kwota transakcji przekracza 25 000 pln. Im szybciej wyślesz przelew, tym szybciej Twoja wymiana zostanie rozliczona. Rozliczenie transakcji wymiany następuje po zaksięgowaniu na koncie Liderwalut.pl środków od Ciebie.
 • 2. Jakie są czasy przelewów złotówkowych i walutowych?Otwórz / Zamknij

  Dzieląc przelewy na przelewy wewnętrzne i zewnętrzne oraz złotówkowe i walutowe czasy przelewów bankowych wyglądają następująco:

  • Przelewy w ramach tego samego banku, niezależnie od tego czy są to przelewy złotówkowe czy walutowe, są realizowane jako przelewy wewnętrzne banku i są księgowane w czasie rzeczywistym (online).
  • Przelewy pomiędzy różnymi bankami w złotówkach są księgowane w sesjach elixir od 3 do 5 razy dziennie. Ilość oraz godziny sesji są inne dla każdego banku.
  • Przelewy pomiędzy różnymi bankami w walucie euro realizowane są dnia następnego. Przelewy w pozostałych walutach są realizowane do dwóch dni roboczych.

  Należy pamiętać o tym, że każdy bank dodatkowo ma określone godziny graniczne przelewów wychodzących i przychodzących, po przekroczeniu których przelew może nie zostać zrealizowany w określonym terminie i zostanie przesunięty na kolejny dzień roboczy.

 • 3. Dlaczego w zależności od banku przelewy są księgowane w różnym czasie?Otwórz / Zamknij

  Przelewy są księgowane w różnym czasie ze względu na różne godziny sesji przychodzących i wychodzących w poszczególnych bankach.

 • 4. Z czego mogą wynikać opóźnienia w otrzymaniu przelewu z Liderwalut.pl w walutach obcych?Otwórz / Zamknij

  Opóźnienia mogą powstać w wyniku różnych godzin księgowania przelewów walutowych przez poszczególne banki.

 • 5. Dokładne czasy przelewów.Otwórz / Zamknij

Banki

Opłaty i prowizje

Karty walutowe

 • 1. Jakie karty możesz zamówić na Liderwalut.pl?Otwórz / Zamknij

  (Z dniem 24.03.2016 nie ma możliwości zamawiania kart)

  Liderwalut.pl daje możliwość zamówienia karty walutowej Visa e-money w walutach euro (EUR), funt brytyjski (GBP) i dolar amerykański (USD).

  Karty walutowe są kartami na okaziciela, możesz z nich korzystać jak z portfela elektronicznego w wybranej walucie. Kartą można dokonywać płatności bezgotówkowych, dokonywać płatności w Internecie lub wypłacać gotówkę w bankomatach za granicą lub w Polsce w urządzeniach, które obsługują dana walutę. Wypłata z karty w bankomatach na terenie Polski, z terminali nie obsługujących waluty karty (wypłata w PLN), spowoduje przewalutowanie po kursie bankowym. Każda karta posiada indywidualny numer rachunku karty, dzięki czemu w każdej chwili możesz ją zasilić wskazaną kwotą waluty. Kwota zasileń jest ograniczona limitem rocznym łącznej wysokości 10.000 PLN. Każda wpłata na rachunek indywidualny karty w walucie innej niż waluta karty spowoduje przewalutowanie po kursie bankowym.

 • 2. Jak zamówić kartę walutową EUR/GBP/USD?Otwórz / Zamknij

  (Z dniem 24.03.2016 nie ma możliwości zamawiania kart)

  W celu zamówienia kart walutowych w Panelu Klienta wybierz menu Karty walutowe/Zamów kartę. Wybierz ilość zamawianych kart przy danym rodzaju karty. Może to być karta w walucie EUR, GBP lub USD. Zaznacz pole „Inny adres” i podaj adres do wysyłki jeżeli karta ma zostać wysłana na inny adres niż Twój zdefiniowany w systemie Liderwalut.pl. Następnie kliknij przycisk „Zamawiam”. W kolejnym kroku otrzymasz podsumowanie zamówienia z danymi do przelewu. Wykonaj wpłatę zgodnie z danymi z potwierdzenia a po zaksięgowaniu przez Liderwalut.pl Twojej wpłaty karta zostanie do Ciebie wysłana.

 • 3. Jaki jest czas oczekiwania na karty?Otwórz / Zamknij

  (Z dniem 24.03.2016 nie ma możliwości zamawiania kart)

  Wysyłkę kart realizujemy w poniedziałek/srodę/piątek. Przesyłki nadawane sa Pocztą Polską w tybie priorytetowym za potwierdzeniem odbioru. Zwykle czas oczekiwania na taką przesyłkę nie jest dłuższy niż 5 dni roboczych. Realizację zamówienia rozpoczynamy po zaksięgowaniu wpłaty za kartę na naszym rachunku. Maksymalny czas oczekiwania na kartę wynosi do dwóch tygodni i jest to spowodowane procedurą zamówień u wystawcy karty.

 • 4. Opłaty związane z zamówieniem i korzystaniem z kartOtwórz / Zamknij

  (Z dniem 24.03.2016 nie ma możliwości zamawiania kart)

  Opłata za zamówienie i wydanie i wysyłkę 1 szt. karty walutowej ( w walucie EUR, GBP lub USD) wynosi 15pln.

  Szczegółowe infomacje na temat wszystkich kosztów związanych z wydaniem i użytkowaniem kart znajdują się na stronie Karty walutowe

 • 5. Co oznacza rejestracja karty w systemie Lidrwalut.pl?Otwórz / Zamknij

  (Z dniem 24.03.2016 nie ma możliwości zamawiania kart)

  Rejestracja karty jest jednoznaczna ze zdefiniowaniem jej jako „swojego rachunku”. Jest również informacją dla nas, że karta do Ciebie dotarła. Aby zarejestrować kartę w Panelu Klienta, wybierz menu Karty walutowe/Rejestruj kartę. Wybierz rodzaj karty ( w jakiej walucie kartę posiadasz) a następnie wpisz cztery ostatnie cyfry numeru karty. Numer karty to 16 cyfrowy numer wygrawerowany z przodu karty. Dla kart walutowych EUR/GBP/USD podaj 9 ostatnich cyfr numeru rachunku karty. Jest on widoczny na rewersie karty pod kodem kreskowym.

 • 6. Jak aktywować kartę?Otwórz / Zamknij

  (Z dniem 24.03.2016 nie ma możliwości zamawiania kart)

  Aktywacja kart walutowych EUR/GBP/USD następuje w momencie ich pierwszego zasilenia.

 • 7. Jak zasilać kartę?Otwórz / Zamknij

  (Z dniem 24.03.2016 nie ma możliwości zamawiania kart)

  Zasilenie karty walutowej odbywa się analogicznie do transakcji kupna waluty. Zasilenie karty walutowej jest zawarciem transakcji na kupno waluty. W Panelu Klienta wybierz menu Karty walutowe/Zasil kartę.

  Zasilenie kart walutowych. Wybierz kartę w EUR, GBP lub USD, która została zarejestrowana przez Ciebie w systemie. Następnie wybierz kwotę zasilenia oraz Twój rachunek w PLN, z którego dokonasz przelewu na zasilenie karty. Kliknij „Sprawdź ofertę”. System zaproponuje aktualny kurs dla zakupu wybranej waluty do zasilenia karty. Klikniecie przycisku „Zatwierdź” oznacza akceptację oferty i potwierdzenie zawarcia transakcji.

  Po dokonaniu zlecenia zasilenia karty wykonaj przelew zgodnie z danymi z otrzymanego potwierdzenia. Po zaksięgowaniu środków od Ciebie na koncie Liderwalut.pl Twoja karta zostanie zasilona.

 • 8. Gdzie i w jaki sposób mogę korzystać z karty?Otwórz / Zamknij

  (Z dniem 24.03.2016 nie ma możliwości zamawiania kart)

  Karty walutowe w EUR/GBP/USD.

  Gdzie:

  • Wycieczki, wyjazdy zagraniczne (jako portfel elektroniczny),
  • Kieszonkowe dla twoich dzieci na wakacje zagraniczne,
  • Zakupy w Internecie,
  • Zamawianie biletów lotniczych,
  • Zamawianie biletów na międzynarodowe imprezy sportowe , koncerty, festiwale
  • Wypłacanie gotówki w bankomatach zagranicą lub obsługujących walutę w jakiej jest karta na terenie Polski.

  Plusy:

  • Wygoda korzystania – karta na okaziciela,
  • Konto walutowe bez formalności,
  • Bezpieczeństwo środków na wyjazdy dla dzieci ,
  • Idealna na prezent lub wypłacenie premii dla pracowników,
  • Brak prowizji i kosztów przewalutowania za płatności zagranicą.

Zagadnienia techniczne

Program Opinia

Program poleceń

Inne

 • 1. Czy kantor internetowy Liderwalut.pl wystawia faktury?Otwórz / Zamknij

  Tak. Dla Klientów firmowych faktury wystawiane są automatycznie przez system przy każdej wymianie waluty. Dla Klientów indywidulanych w celu otrzymania faktury, podczas dokonywania transakcji, zaznacz opcję otrzymania faktury.

 • 2. Czy mogę przelać środki na rachunek innej osoby lub firmy?Otwórz / Zamknij

  Tak. W kantorze internetowym liderewalut.pl możesz przelać środki z zawartej transakcji na rachunek innej firmy lub osoby. W tym celu w Panelu Klienta w zakładce Rachunki bankowe należy wprowadzić rachunek bankowy należący do tej osoby lub firmy. Podczas wprowadzania takiego rachunku do systemu należy zaznaczyć opcję "Konto osoby trzeciej" i postępować zgodnie z instrukcją. Następnie podczas zawierania transakcji wymiany walut, wybrać taki rachunek jako ten, na który odeślemy wymieniona walutę.

 • 3. Co to są transakcje ponadprogowe?Otwórz / Zamknij

  Jedna lub kilka transakcji z przyjętego okresu czasu ( Liderwalut.pl za okres ten przyjmuję dobę), których wartość przekracza 10 000 euro lub ekwiwalent tej kwoty w innych walutach. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada obowiązek rejestracji takich transakcji w systemie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Wymiana walut poniżej wartości 10 000 Euro (jeżeli łączna dzienna wartość transakcji jednej osoby/podmiotu nie przekroczy 10 000 Euro) nie rodzi obowiązku zgłaszania do GIIF.