Najczęściej zadawane pytania

Korzystanie z Kantoru Liderwalut.pl

 • 1. Jak to działa?Otwórz / Zamknij

  Aby wymienić walutę, w pierwszej kolejności niezbędne jest zawarcie transakcji (dokonujesz zlecenia w Panelu Klienta Kantoru). Następnym krokiem jest wysłanie pieniędzy do zawartej umowy wymiany - przelewasz środki ze swojego rachunku na nasz rachunek. Po otrzymaniu Twojej wpłaty Kantor Liderwalut.pl rozlicza daną transakcję wykonując przelew zwrotny na Twój rachunek bankowy.

  Model kantorowy - 3 proste kroki:

  1. Zawierasz transakcję wymiany walut.
  2. Przelewasz do niej środki.
  3. Otrzymujesz od kantoru przelew zwrotny.
 • 2. Kto może korzystać z Kantoru Liderwalut.pl?Otwórz / Zamknij

  Kantor Liderwalut.pl dostępny jest dla osób fizycznych oraz firm. Osoba zawierająca transakcję musi mieć ukończone 18 lat.

 • 3. Jakie są godziny pracy Kantoru Liderwalut.pl?Otwórz / Zamknij
  • Wymiana walut online jest możliwa 24/7 - całą dobę przez siedem dni w tygodniu.
  • Infolinia dla Klientów dostępna jest w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00.
  • Transakcje wymiany walut w Kantorze Liderwalut.pl rozliczane są w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00.
 • 4. Czy wymiana walut w Kantorze internetowym Liderwalut.pl jest bezpieczna?Otwórz / Zamknij
  • Działalność operacyjna Kantoru Liderwalut.pl prowadzona jest od 2012 roku.
  • Liderwalut.pl jest kantorem online, którego właścicielem jest spółka CashHome posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3 700 000,00 PLN.
  • Wszystkie transakcje wymiany realizowane są poprzez przelewy bankowe. Kantor nie ma dostępu do Twoich rachunków bankowych.
  • Wymiana danych na stronie internetowej Kantoru odbywa się z wykorzystaniem rozszerzonego protokołu szyfrującego SSL firmy Geo Trust.
 • 5. Jaki jest koszt połączenia na Infolinię Kantoru internetowego?Otwórz / Zamknij

  Koszt połączenia na nasz numer infolinii jest uzależniony od opłaty za połączenie wynikającej z cennika Twojego operatora telefonicznego.

Zawieranie transakcji wymiany walut

 • 1. Co musisz zrobić, aby móc korzystać z usług Kantoru?Otwórz / Zamknij

  W celu wymiany waluty wykonaj kolejne czynności:

  • Zarejestruj się na Liderwalut.pl. Możesz utworzyć konto prywatne lub firmowe.
  • Po rejestracji przejdź do swojej skrzynki e-mail i aktywuj konto Klienta w Kantorze.
  • Po aktywacji zaloguj się do Panelu Klienta Kantoru wpisując w polu login swój adres e-mail oraz ustalone przez siebie hasło.
  • Uzupełnij swoje dane osobowe oraz podaj numery rachunków, za pomocą których będziesz wymieniał waluty.

  Po wykonaniu tych czynności możesz wymieniać waluty w naszym Kantorze internetowym.

 • 2. Jak wykonać transakcję wymiany walut?Otwórz / Zamknij

  Aby zawrzeć transakcję wymiany waluty wykonaj kolejne czynności:

  • W Panelu Klienta wybierz z menu bocznego rodzaj transakcji (kupno, sprzedaż, wymiana waluty).
  • Wybierz wymienianą walutę oraz kwotę wymiany. Jeżeli dokonujesz wymiany waluty (bez PLN) musisz wybrać dwie waluty obce: pierwszą jaką chcesz kupić/sprzedać i drugą jaką chcesz otrzymać.
  • Rachunki do rozliczenia transakcji podstawią się automatycznie po wyborze waluty. W przypadku kiedy masz zdefiniowane dwa lub więcej rachunków bankowych dla jednej waluty, wybierz z listy właściwe rachunki, na których będzie rozliczana transakcja.
  • Potwierdź proponowany kurs wymiany. Na potwierdzenie transakcji masz 30 sekund. Akceptacja kursu waluty oznacza zawarcie transakcji.
  • W kolejnym oknie dostępne jest podsumowanie transakcji wraz z danymi do przelewu. Otrzymasz również wiadomość e-mail oraz SMS z potwierdzeniem zawarcia transakcji. Wykonaj przelew na podany w potwierdzeniu rachunek Kantoru. W tytule przelewu wpisz tylko numer transakcji. Wpisanie dodatkowych informacji spowoduje wydłużenie rozliczenia wymiany.
  • Po zaksięgowaniu Twojej wpłaty otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zaksięgowania Twoich środków.
  • E-kantor Liderwalut.pl wykona przelew zwrotny środków na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.
  • Otrzymasz wiadomość e-mail oraz SMS o sfinalizowaniu zlecenia wymiany i wysłaniu środków na Twoje konto.
  • Cały proces transakcji możesz śledzić w Twoim Panelu Klienta w zakładce HISTORIA TRANSAKCJI.
 • 3. W jaki sposób wykonać transakcję przez telefon?Otwórz / Zamknij

  Aby wymienić walutę przez telefon konieczna jest wcześniejsza rejestracja w Kantorze internetowym Liderwalut.pl. W celu zlecenia wymiany zadzwoń pod numer telefonu 58 506 58 56 lub 58 5000 108. Po właściwej weryfikacji podaj pracownikowi Kantoru kolejne parametry planowanej wymiany, w szczególności rodzaj operacji (kupno/sprzedaż/wymiana), walutę, kwotę oraz numery rachunków bankowych (jeżeli posiadasz więcej niż jeden numer rachunku w tej samej walucie w naszym Kantorze). Osoba z obsługi poinformuje Cię o aktualnym kursie wymiany i po akceptacji warunków zarejestruje zlecenie wymiany waluty zgodnie z Twoimi wytycznymi. Transakcja pojawi się w Twoim Panelu Klienta. Dalszy proces realizacji wymiany waluty przebiega identycznie jak przy dokonywaniu transakcji poprzez stronę internetową Kantoru (Panel Klienta).

 • 4. Czy mogę anulować transakcję wymiany walut?Otwórz / Zamknij

  W celu anulowania zawartej transakcji konieczny jest kontakt z obsługą Kantoru internetowego Liderwalut.pl. Zgodnie z regulaminem za anulowanie transakcji pobierana jest opłata.

 • 5. Jaką opłatę poniosę za anulowanie zawartej transakcji?Otwórz / Zamknij

  Opłata za anulowanie transakcji na prośbę lub z przyczyn leżących po stronie Klienta wyliczana jest na podstawie różnicy kursowej w odniesieniu do transakcji przeciwstawnej dla anulowanej transakcji. W przypadku niedotrzymania warunków transakcji lub podjęciu decyzji o anulowaniu przez Klienta, transakcja zostaje anulowana, a kalkulacja z wysokością opłaty wysyłana jest na adres mailowy Klienta. Niezależnie od kursu minimalna wartość opłaty za anulowanie wynosi 30,00 PLN. Maksymalna wielkość opłaty może wynieść 10% wartości anulowanej transakcji.

Kursy wymiany walut

Przelewy

 • 1. Czy mogę przelać środki z banku zagranicznego?Otwórz / Zamknij

  Tak. Jednak za taki przelew może zostać pobrana opłata zgodnie z tabelą opłat i prowizji Twojego banku, z którego wysyłasz środki. Zwróć uwagę na prowizję Twojego banku, ponieważ niektóre banki mogą pobrać opłaty pomniejszając wykonany do nas przelew.

 • 2. Czy mogę zlecić przelew środków na rachunek w banku zagranicznym? Otwórz / Zamknij

  Tak. Kantor umożliwia zlecenie wykonania przelewu zwrotnego po wymianie waluty na rachunek do banku zagranicznego. W chwili obecnej taki przelew możliwy jest do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Pełna lista krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Szwajcaria. Jeżeli prowadzisz rachunek bankowy w kraju, którego nie ma na liście skontaktuj się z infolinią Kantoru.

 • 3. Czy pieniądze zostaną automatycznie pobrane z mojego rachunku bankowego po zatwierdzeniu wymiany? Otwórz / Zamknij

  Nie. Systemy banków są oddzielnymi systemami i Kantor internetowy Liderwalut.pl nie ma do nich dostępu. Należy samodzielnie wysłać przelew zgodnie z danymi, które otrzymasz po zawarciu transakcji wymiany walut.

Czas realizacji transakcji

 • 1. W jakim czasie otrzymam przelew zwrotny do transakcji?Otwórz / Zamknij
  • Internetowa wymiana walut w naszym Kantorze możliwa jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Rozliczanie zleceń wymiany odbywa się w dni powszednie w godzinach 9:00 - 17:00 i tylko w tym czasie wysyłane są przelewy zwrotne do Klientów.
  • Kiedy wymieniasz waluty za pośrednictwem rachunków w bankach, w których Kantor Liderwalut.pl posiada swoje rachunki, rozliczenie następuje w ciągu kilkunastu minut, ponieważ przelewy są realizowane w czasie rzeczywistym (online). Transakcje wymiany walut zawarte z użyciem rachunków w banku, w którym Liderwalut.pl nie posiada swoich rachunków są rozliczane w czasie do dwóch dni roboczych.
  • Na wysłanie przelewu masz czas do godziny 12 następnego dnia roboczego lub 1 godzinę, jeżeli kwota transakcji przekracza 40 000,00 PLN. Im szybciej wyślesz przelew, tym szybciej Twoja transakcja zostanie rozliczona. Rozliczenie transakcji następuje po zaksięgowaniu środków od Ciebie na koncie Kantoru.
 • 2. Jakie są czasy przelewów złotówkowych i walutowych?Otwórz / Zamknij

  Dzieląc przelewy na przelewy wewnętrzne i zewnętrzne oraz złotówkowe i walutowe czasy przelewów bankowych wyglądają następująco:

  • Przelewy w ramach tego samego banku, niezależnie od tego czy są to przelewy złotówkowe czy walutowe, są realizowane jako przelewy wewnętrzne banku i są księgowane w czasie rzeczywistym (online).
  • Przelewy pomiędzy różnymi bankami w złotówkach są księgowane w sesjach Elixir od 3 do 5 razy dziennie. Ilość oraz godziny sesji są inne dla każdego banku.
  • Przelewy pomiędzy różnymi bankami w walucie euro realizowane są następnego dnia. Przelewy w pozostałych walutach realizowane są do dwóch dni roboczych.

  Należy pamiętać o tym, że każdy bank dodatkowo ma określone godziny graniczne przelewów wychodzących i przychodzących, po przekroczeniu których przelew może nie zostać zrealizowany w określonym terminie i zostanie przesunięty na kolejny dzień roboczy.

 • 3. Dlaczego w zależności od banku przelewy są księgowane w różnym czasie?Otwórz / Zamknij

  Przelewy są księgowane w różnym czasie ze względu na różne godziny sesji przychodzących i wychodzących w poszczególnych bankach.

 • 4. Z czego mogą wynikać opóźnienia w otrzymaniu przelewu z Liderwalut.pl w walutach obcych?Otwórz / Zamknij

  Opóźnienia mogą powstać w wyniku różnych godzin księgowania przelewów walutowych przez poszczególne banki.

 • 5. Dokładne czasy przelewów.Otwórz / Zamknij

Banki

Opłaty i prowizje

 • 1. Czy rejestracja i prowadzenie konta w Kantorze są bezpłatne?Otwórz / Zamknij

  TAK. Rejestracja w Kantorze internetowym i korzystanie z usług wymiany walut jest całkowicie bezpłatne.

 • 2. Czy poniosę koszty wysyłając przelew do Kantoru?Otwórz / Zamknij

  Zwykle dla przelewów wykonywanych między rachunkami tego samego banku, zarówno dla przelewów w PLN jak i w walutach zagranicznych, takie koszty nie występują. Jednakże występowanie opłat należy każdorazowo sprawdzić w banku, w którym prowadzisz rachunek.

 • 3. Czy Kantor pobiera opłaty dla przelewów zwrotnych do transakcji?Otwórz / Zamknij

  NIE. Jeżeli przelew zwrotny jest realizowany na rachunek Klienta w banku, w którym Kantor posiada rachunki w walucie wysyłanej, taka opłata nie występuje. Dotyczy to zarówno przelewów w PLN jak i w walutach obcych.

  NIE. Jeżeli przelew zwrotny do banku, w którym Kantor nie posiada rachunków jest realizowany w PLN. Nie dotyczy to banków zagranicznych.

  TAK. Jeżeli rachunek Klienta prowadzony jest w banku, w którym Kantor nie posiada rachunku w danej walucie, pobierana jest opłata za przelew zwrotny. Opłata taka występuje również w przypadku, kiedy przelew zwrotny jest realizowany do banku zagranicznego.

  Wartość opłaty za przelew w EURO do banku, w którym Kantor nie posiada rachunków lub banków zagranicznych, niezależnie od kwoty transakcji wynosi jedynie 3,50 PLN!

  Zobacz Kalkulator kosztów przelewów zwrotnych.

 • 4. Jaka jest wysokość opłat za przelewy zwrotne?Otwórz / Zamknij

  Występowanie opłaty oraz jej kwota zależna jest od waluty wysyłanego przelewu. Szczegóły można sprawdzić w zakładce CZASY I KOSZTY PRZELEWÓW w Kalkulator opłat za przelewy.

  Dla przelewów zwrotnych w walucie EUR do banków, w których Kantor nie posiada rachunku oraz do banków zagranicznych opłata wynosi jedynie 3,50 PLN!

 • 5. Czy zostanę poinformowany o wystąpieniu opłaty za przelew zwrotny?Otwórz / Zamknij

  Tak. Wystąpienie opłaty za przelew zwrotny oraz jej wartość wyliczana jest przez system Kantoru podczas wprowadzania transakcji i wyświetlana Klientowi przed jej zatwierdzeniem.

 • 6. W jaki sposób naliczane są opłaty za przelew zwrotny?Otwórz / Zamknij

  Opłaty pobierane są w złotówkach (PLN).

  Opłata za przelew zwrotny dla transakcji kupna waluty, doliczana jest do kwoty, jaką Klient powinien wpłacić za zakupioną walutę.

  Opłata za przelew zwrotny dla transakcji wymiany waluty (jednej waluty obcej na inną walutę obcą), przeliczana jest na walutę otrzymywaną przez Klienta, po aktualnym kursie sprzedaży waluty otrzymywanej. Kwota wysyłana przez Kantor w przelewie zwrotnym jest pomniejszona o właściwą ilość jednostek waluty otrzymywanej, która wynika ze wskazanego przeliczenia.

 • 7. Czy mogą wystąpić inne opłaty za przelew zwrotny?Otwórz / Zamknij

  Tak. Kantor może naliczyć opłatę za przelew zwrotny w przypadkach:

  • Odesłania środków przesłanych przez Klienta na rachunek Kantoru niezwiązanych z zawartą transakcją.
  • Odesłania środków przesłanych przez Klienta, a otrzymanych przez Kantor po upłynięciu regulaminowego czasu na przesłanie środków do zawartej transakcji.
  • Odesłanie środków przesłanych przez Klienta w kwocie niezgodnej z zawartą transakcją.
  • Wszystkie inne niewymienione odesłania środków do Klienta, które nie są środkami należnymi Klientowi z tytułu rozliczenia transakcji.
 • 8. Czy przy przyjęciu przelewu zwrotnego z Kantoru występują dodatkowe koszty w moim banku?Otwórz / Zamknij

  Jest to zależne od warunków na jakich masz podpisaną umowę ze swoim bankiem. Takie informacje należy sprawdzić bezpośrednio w banku, w którym prowadzisz rachunek.

  Przyjmowanie przelewów zwrotnych na rachunki w bankach zagranicznych może wiązać się z dodatkowymi kosztami tzw. banków pośredniczących. Kantor nie ma wypływu na wysokości takich opłat. Wszystkie przelewy zwrotne z naszego Kantoru wysyłamy w trybie SHA (koszty dzielone).

 • 9. Czy poniosę koszty za anulowanie transakcji wymiany walut?Otwórz / Zamknij

  Tak. Opłata za anulowanie transakcji na prośbę lub z przyczyn leżących po stronie Klienta wynosi minimalnie 30,00 PLN, a maksymalnie 10% wartości anulowanej transakcji. Opłata wynika z zabezpieczenia kursu waluty dla zawartej przez Klienta transakcji. Opłata może zostać również ustalona indywidualnie z Klientem.

Program Opinia

Program poleceń

Zagadnienia techniczne

Inne

 • 1. Czy kantor Liderwalut.pl jest regulowany przez KNF (Komisję Nadzoru Finansowego)?Otwórz / Zamknij

  Tak. Właścicielem kantoru Liderwalut.pl jest spółka CashHome, która podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Wpis jest dostępny pod numerem RUP: MIP134/2022.

 • 2. Czy Kantor internetowy Liderwalut.pl wystawia faktury?Otwórz / Zamknij

  Tak. Dla Klientów firmowych faktury wystawiane są automatycznie przez system przy każdej wymianie waluty. Dla Klientów indywidulanych w celu otrzymania faktury, podczas dokonywania transakcji, zaznacz opcję otrzymania faktury.

 • 3. Co to są transakcje ponadprogowe?Otwórz / Zamknij

  Jedna lub kilka transakcji z przyjętego okresu czasu (Kantor za okres ten przyjmuje dobę), których wartość przekracza 10 000,00 EUR lub ekwiwalent tej kwoty w innych walutach. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada obowiązek rejestracji takich transakcji w systemie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Wymiana walut poniżej wartości 10 000,00 EUR (jeżeli łączna dzienna wartość transakcji jednej osoby/podmiotu nie przekroczy 10 000,00 EUR) nie rodzi obowiązku zgłaszania do GIIF.