Najczęściej zadawane pytania

Zagadnienia ogólne

Kantor internetowy jest specjalnym serwisem internetowym, który umożliwia dokonywanie wymiany walut online bez wychodzenia z domu. Wymiana walut w kantorze internetowym odbywa się z wykorzystaniem kont bankowych i jest całkowicie bezpieczna.
Z kantoru LiderWalut.pl mogą korzystać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Wystarczy zarejestrować się w naszym e-kantorze i korzystać z usług serwisu. Usługi naszego kantoru internetowego szczególnie polecamy:
 • kredytobiorcom, którzy chcą samodzielnie spłacać raty kredytów walutowych
 • osobom pracującym za granicą, które chcą przelewać pieniądze rodzinie
 • małym firmom i dużym przedsiębiorcom, którzy chcą rozliczać się ze swoimi kontrahentami w walucie obcej w kraju i za granicą
 • osobom, które chcą zarabiać na wymianie waluty
Aby korzystać z wymiany walutowej w naszym kantorze internetowym, potrzebne jest posiadanie przynajmniej jednego konta złotówkowego i przynajmniej jednego konto walutowego.
Obsługa klienta pracuje w dni robocze, w godzinach 8:30 - 16:30.
Obsługa kantoru internetowego pracuje w dni robocze w godzinach od 08:30 do 16:30 i tylko w tym czasie realizowane będą przelewy wychodzące.
Koszt połączenia na nasz numer infolinii jest uzależniony od opłat wynikających z cennika Twojego operatora telefonicznego.

Bezpieczeństwo

 • LiderWalut.pl jest kantorem online, operatorem serwisu internetowego jest SUPER GRUPA PL sp. z o.o.
 • Wszystkie transakcje walutowe wymiany online realizowane są poprzez przelewy bankowe. Kantor nie ma dostępu do Twoich rachunków bankowych, identyfikatorów i haseł.
 • Wymiana danych na stronie internetowej kantoru internetowego odbywa się z wykorzystaniem rozszerzonego protokołu szyfrującego SSL wykorzystującym klucz o długości 256 bitów i jest on powszechnie stosowany w bankowości elektronicznej. Użytkownicy LiderWalut.pl mogą mieć pewność, że przesyłane przez nich dane są całkowicie bezpieczne.
Przelewy są wykonywane zawsze w oparciu o stworzone do tego celu transakcyjne platformy bankowe, ponadto są zabezpieczone przez sam bank, w którym dokonujesz przelewu.
Waluta, którą wpłacasz na konto kantoru internetowego LiderWalut.pl po zaksięgowaniu jest zawsze widoczna w Twoim portfelu walutowym. Twoja waluta nie jest wykorzystywana do bieżącego finansowania działalności kantoru, ani też nie jest inwestowana. Wpłacone przez Ciebie środki pieniężne są na rachunku bankowym tak długo, aż nie wykonasz dyspozycji ich wymiany lub wypłaty na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.
Tak, Twoje dane osobowe są bezpieczne a w celu ochrony Twoich danych osobowych opracowaliśmy i wdrożyliśmy procedury ochrony i przechowywania danych osobowych. Zbiór danych osobowych pod nazwą "LiderWalut.pl" jest zgłoszony do GIODO. Ponadto, nikt poza Tobą nie może dokonywać żadnych zmian Twoich danych osobowych w panelu klienta. Twoje dane nie są także udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych lub innych.
Tak, Twoje hasło jest bezpieczne ponieważ jest przechowywane w naszej bazie danych w formie zaszyfrowanej. Dodatkowo hasło przesyłane do naszego serwisu podczas logowania jest także szyfrowane przez certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) wykorzystującym klucz o długości 256 bitów i jest on powszechnie stosowany w bankowości elektronicznej. Użytkownicy LiderWalut.pl mogą mieć pewność, że przesyłane przez nich hasła oraz dane są całkowicie bezpieczne.
Pamiętaj jednak, że LiderWalut.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przypadkowym przekazaniem przez Ciebie osobom trzecim hasła dostępu do Twojego konta użytkownika. Dlatego ważne jest, abyś zachowywał poufność danych dostępowych do swojego konta użytkownika, a w szczególności dbał o poufność swojego hasła.

Zawieranie transakcji wymiany walut

Aby zostać klientem wystarczy założyć konto w serwisie LiderWalut.pl poprzez kliknięcie na przycisk ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO a następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny. Kolejnym krokiem jest aktywowanie założonego konta użytkownika poprzez odebranie wiadomość przesłanej przez nas na Twoją skrzynkę e-mail i klikając na link aktywacyjny.
Jeśli po rejestracji konta użytkownika nie otrzymałeś od nas wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym, prawdopodobnie link aktywacyjny znajduje się w folderze SPAM w Twojej skrzynce mailowej. Niektóre serwery pocztowe po prostu traktują tego typu wiadomości e-mail właśnie jako SPAM i są one automatycznie blokowane lub przenoszone do folderu z niechcianą pocztą. Jeżeli w dalszym ciągu nie otrzymałeś wiadomości z linkiem aktywacyjnym kliknij w WYŚLIJ LINK oraz ponownie sprawdź swoją skrzynkę
Założenie w serwisie LiderWalut.pl jest darmowe. Posiadanie konta nie wiąże się z żadnymi kosztami.
Nie. Kantor online LiderWalut.pl nie pobiera żadnych prowizji.
Nie. Kantor online LiderWalut.pl pobiera żadnych opłat za prowadzenie Twojego konta użytkownika.
Aby skorzystać z wymiany walut online należy:
 • Założyć nowe konto
 • Zapoznać się z regulaminem i dokonać jego akceptacji
Dla osoby fizycznej niezbędne dane to:
 • Imię i Nazwisko
 • Adres zameldowania (ew. wraz z adresem korespondencyjnym)
 • Adres e-mail (który będzie jednocześnie loginem)
 • Numer PESEL i numer dokumentu tożsamości
 • Obywatelstwo i kraj zamieszkania
 • Nr telefonu kontaktowego
Dla firm niezbędne dane to:
 • Rodzaj prowadzonej działalności
 • Nazwa i adres firmy
 • NIP
 • Nr telefonu kontaktowego
 • Niezbędne jest także ustanowienie oraz podanie danych (imię, nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości, służbowy adres e-email oraz służbowy numer telefonu komórkowego) Reprezentanta firmy, czyli osoby która będzie upoważniona przez Użytkownika ( w tym przypadku firmę) do realizacji transakcji w Serwisie LiderWalut.pl
Nie musisz być zameldowany na terenie Polski, aby korzystać z usług kantoru online LiderWalut.pl

Banki, przelewy, czas i koszty

Szczegółowe informacje na temat posiadanych rachunków bankowych znajdują się w zakładce BANKI.
Tak. Z naszego e-kantoru można dokonać transakcji z dowolnego banku w Polsce.
Szczegółowe informacje dotyczące kosztów przelewów bankowych wykonywanych przez LiderWalut.pl znajdują się w zakładce KOSZTY PRZELEWÓW.
Szczegółowe informacje dotyczące czasu trwania przelewów wykonywanych przez LiderWalut.pl znajdują się w zakładce CZAS PRZELEWÓW.
W poszczególnych bankach są różne godziny sesji przychodzących i wychodzących dlatego są księgowane w różnym czasie.
LiderWalut.pl rozlicza zlecenia w dni powszednie w godzinach 8.30-16.30 i tylko w tym czasie wysyłane są przelewy zwrotne do Klientów. Jeżeli dokonujesz transakcji z użyciem rachunków w bankach w których LiderWalut.pl posiada swoje rachunki rozliczenie następuje w ciągu kilkunastu minut. Przelewy w ramach tego samego banku są realizowane w czasie rzeczywistym (online). Jeżeli dokonujesz transakcji z użyciem rachunków w banku, w którym LiderWalut.pl nie posiada swoich rachunków - rozliczenie nastąpi w czasie od 24h do 48h.
Przelew walutowy lub złotówkowy wykonywany w ramach banków, w których LiderWalut.pl posiada konta bankowe jest zwykle darmowy i online. Przelewy pomiędzy różnymi bankami w złotówkach są księgowane w sesjach od 3 do 5 razy dziennie. Godziny i ilość sesji są indywidualne dla każdego banku. Przelewy pomiędzy różnymi bankami w walucie EUR realizowane są dnia następnego. Przelewy w pozostałych walutach USD, GBP, CHF są realizowane od 24h do 48h. Pamiętaj, że każdy bank dodatkowo ma określone sesje przelewów wychodzących i przychodzących, po przekroczeniu których przelew może zostać przesunięty i zrealizowany w kolejnym dniu roboczym.

Wpłaty, wypłaty, wymiana walut

Aby zasilić kantor należy postępować zgodnie z poleceniami zakładki - WPŁATA. Następnie krok po kroku wypełnij formularz wpłaty środków. Po wypełnieniu formularza transakcji otrzymasz dokładne informacje w jaki sposób i na jaki nr rachunku wykonać przelew na konto LiderWalut.pl. Podczas wykonywania przelewu zwróć uwagę, aby podać prawidłowy tytuł przelewu, zgodnie z otrzymanymi danymi do przelewu. Pamiętaj, że LiderWalut.pl nie pobiera pieniędzy z Twojego konta bankowego, a przelew zadeklarowanej kwoty musisz wykonać sam.
Tak. Możesz w dowolnym momencie dokonać wypłaty swoich środków - wystarczy Złożyć dyspozycję poprzez zakładkę WYPŁATA W dyspozycji przelewu proszę napisać na jaką kwotę i w jakiej walucie mamy wykonać przelew zwrotny oraz wybrać zdefiniowany wcześniej numer rachunku bankowego
Wpłacone przez Ciebie środki będą widoczne w Twoim kantorze po zaksięgowaniu takiej wpłaty na rachunku bankowym LiderWalut.pl. Gdy przelew jest wykonywany w ramach tego samego banku wówczas środki w Twoim kantorze będą widoczne od kliku do kilkunastu minut od wykonania przelewu. Gdy przelew odbywa się w ramach dwóch różnych banków wówczas środki w Twoim kantorze będą widoczne po zaksięgowaniu takiego przelewu na rachunku bankowym LiderWalut.pl i może to potrwać dłużej. LiderWalut.pl księguje wpłaty 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
Aby wykonać transakcję wymiany waluty, należy kliknąć zakładkę WYMIANA. Następnie określ Walutę jaką sprzedajesz oraz jaką kupujesz. Możesz zdecydować czy chcesz podać kwotę sprzedawanej waluty, czy kupowanej waluty (uzyskaj kwotę po wymianie). Następnie zdecyduj czy środki mają trafić od razu na zdefiniowane i wybrane przez Ciebie konto bankowe czy też ma pozostać w kantorze. Domyślnie wybrana jest opcja „wypłać na konto”. Możesz również podać swój indywidualny tytuł przelewu. Po uzupełnieniu wszystkich danych zatwierdź wybrane parametry przyciskiem DALEJ. Zostaniesz przeniesiony do ekranu wymiany, gdzie znajdziesz informację o bieżącym kursie i ew. dodatkowych opłatach. Aby sfinalizować operację należy użyć przycisku ZATWIERDŹ.
Minimalna kwota transakcji wynosi 100 jednostek waluty (100 EUR, 100 USD, 100 GBP, 100 CHF), bądź ich równowartość w PLN.
Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie maksymalnej kwoty wymiany czy też częstotliwości zawieranych transakcji. Transakcja ponad progowa jest to jedna lub kilka transakcji z przyjętego okresu czas (LiderWalut.pl za ten okres przyjmuję dobę) których wartość przekracza 15.000 euro lub równowartość tej kwoty w przeliczeniu na inne waluty. Ustawa nakłada obowiązek rejestracji transakcji o wartości powyżej 15000 euro lub ekwiwalent tej kwoty w przeliczeniu na inne waluty zgodnie z obowiązującymi przepisami są zgłaszane przez serwis do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).