Regulamin Programu Promocyjnego "Opinia"

 

1. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej części Regulaminem określa zasady Programu Promocyjnego Opinia zwanego w dalszej części Programem.

2. Uczestnikiem Programu może zostać każdy Użytkownik kantoru Liderwalut.pl.

3. W ramach Programu Uczestnik ma możliwość otrzymywania Punktów Promocyjnych do wykorzystania na kupno lub sprzedaż waluty po kursie średnim kantoru.

4. Punkty Promocyjne będą zwane w dalszej części Regulaminu Punktami.

5. Uczestnik otrzymuje Punkty za wystawienie opinii dla kantoru Liderwalut.pl w serwisie Opineo.pl do rozliczonej transakcji zrealizowanej w kantorze Liderwalut.pl.

6. Aby otrzymać Punkty, opinia do transakcji musi zostać wystawiona w ciągu 3 tygodni (21 dni) od momentu zakończenia transakcji.

7. Do jednej transakcji można wystawić jedną opinię.

8. Otrzymanie Punktów za wystawienie opinii jest możliwe raz na 3 tygodnie (21 dni). Okres ten jest liczony od momentu otrzymania wiadomości e-mail z zaproszeniem do wystawienia opinii.

9. Sposób wystawienia opinii:

  • po zawartej transakcji wymiany, w ciągu 24 godzin, na adres email Uczestnika zostanie wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem do wystawienia opinii na Opineo.pl,
  • Uczestnik klikając w link w wiadomości zostaje przekierowany do formularza wystawienia opinii,
  • wystawiona opinia jest akceptowana przez Administratora Opineo,
  • akceptacja opinii po stronie Opineo.pl odbywa się wyłącznie w dni robocze. Czas od wystawienia opinii przez Uczestnika do czasu jej prezentacji na stronie Opineo.pl wynosi przeciętnie 3 dni robocze. Liderwalut.pl nie ma wpływu na czas akceptacji opinii przez Opineo,
  • po pojawieniu się opinii na stronie Opineo.pl, w ciągu 3dni roboczych Liderwalut.pl przyzna Uczestnikowi Punkty za wystawienie opinii.

10. Punkty otrzymasz tylko i wyłącznie za wystawienie opinii w sposób opisany powyżej – przez przekierowanie z linka w wiadomości e-mail z zaproszeniem do wystawienia opinii.

11. Nie otrzymasz Punktów za wystawienie opinii przez Uczestnika bezpośrednio na stronie Opineo.pl.

12. Ilość Punktów otrzymanych za wystawienie opinii zależna jest od kwoty ocenianej transakcji:

  • za każde 10 jednostek walut EUR, USD, CHF, GBP, CAD, AUD, TRY Uczestnik otrzymuje 1 Punkt Promocyjny,
  • za każde 100 jednostek walut NOK, DKK, SEK, CNY, CZK Uczestnik otrzymuje 1 Punkt Promocyjny.
  • za każde 1000 jednostek walut RUB, JPY, HUF Uczestnik otrzymuje 1 Punkt Promocyjny.

13. Przyznane Punkty są widoczne w Panelu Klienta w zakładce Punkty Promocyjne.

14. Uczestnik Programu może zrezygnować z uczestnictwa w Programie klikając link do rezygnacji, który jest dostępny w każdej wiadomości e-mail z zaproszeniem do wystawienia opinii.

15. Uczestnik ma możliwość wykorzystania Środków Promocyjnych (otrzymanychm w ramach dotychczasowego Programu Promocyjnego "Opinia") przez okres ważności środków - 3 miesięcy od ich otrzymania, zgodnie z Regulaminem Programu Promocyjnego "Opinia" V1.

16. Liderwalut.pl zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Programu.

 

Archiwum

  1. Regulamin Programu Promocyjnego "Opinia" (Obowiązywał do 09.04.2017r.) - Pobierz