Regulamin Programu Promocyjnego "Opinia"

  § 1. Zasady ogólne

  1. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej części Regulaminem określa zasady Programu Promocyjnego Opinia zwanego w dalszej części Programem.

  2. Uczestnikiem Programu może zostać każdy Klient posiadający konto prywatne lub firmowe w serwisie Liderwalut.pl.

  3. W ramach Programu Uczestnik ma możliwość otrzymywania Punktów Promocyjnych do wykorzystania na kupno lub sprzedaż waluty po kursie średnim kantoru.

  4. Punkty Promocyjne będą zwane w dalszej części Regulaminu Punktami.

  5. Uczestnik otrzymuje Punkty za wystawienie opinii w serwisie Opineo.pl do każdej rozliczonej transakcji w kantorze Liderwalut.pl.

  6. Po zawarciu transakcji Klient w ciągu 1 dnia otrzyma wiadomość mail z linkiem do wystawienia opinii.

  7. Aby otrzymać Punkty, opinia do transakcji musi zostać wystawiona w ciągu 60 dni od momentu otrzymania wiadomości z serwisu Opineo.pl.

  8. Do jednej transakcji można wystawić jedną opinię.

  § 2. Sposób wystawienia opinii

  1. Po zawartej transakcji, Opineo.pl w ciągu 1 dnia wyśle na adres email, który został podany jako login w kantorze Liderwalut.pl, wiadomość z linkiem do wystawienia opinii.

  2. Uczestnik klikając w link w wiadomości zostaje przekierowany na stronę serwisu Opineo.pl do formularza wystawienia opinii.

  3. Link do wystawienia opinii jest aktywny przez 60 dni.

  4. Po wystawieniu opinii, Uczestnik w ciągu 2 dni roboczych otrzyma Punkty Promocyjne.

  § 3. Otrzymywanie Punktów

  1. Uczestnik otrzyma Punkty tylko i wyłącznie za wystawienie opinii do transakcji z linka w wiadomości e-mail z zaproszeniem do wystawienia opinii.

  2. Uczestnik nie otrzyma Punktów za wystawienie opinii wystawionych bezpośrednio na stronie Opineo.pl.

  3. Ilość Punktów otrzymanych za wystawienie opinii zależna jest od kwoty ocenianej transakcji:

  • za każde 10 jednostek walut EUR, USD, CHF, GBP, CAD, AUD Uczestnik otrzymuje 1 Punkt Promocyjny,
  • za każde 100 jednostek walut NOK, DKK, SEK, CNY, CZK, TRY Uczestnik otrzymuje 1 Punkt Promocyjny.
  • za każde 1000 jednostek walut RUB, JPY, HUF Uczestnik otrzymuje 1 Punkt Promocyjny.

  4. Punkty Promocyjne dla ocenianej transakcji wymiany waluty obcej na inną walutę obcą są przydzielane w ilości odpowiedniej dla kwoty waluty sprzedawanej przez Klienta.

  5. Otrzymane Punkty są widoczne w Panelu Klienta w zakładce Promocje/Punkty Promocyjne.

  § 4. Wykorzystywanie Punktów do transakcji

  1. Otrzymane Punkty są ważne przez okres 90 dni od momentu ich przyznania.

  2. Punkty przydzielane są automatycznie przez system kantoru dla transakcji kupna i sprzedaży waluty.

  3. Punkty nie są przydzielane do transakcji wymiany waluty (wymiana waluty obcej na inną walutę obcą).

  4. Pozostałe zasady korzystania z Punktów oraz przelicznik dla poszczególnych walut zawarty jest w Regulaminie Punktów Promocyjnych umieszczonym na stronie kantoru Liderwalut.pl.

  § 5. Pozostałe

  1. Uczestnik Programu może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez odznaczenie zgody w Panelu Klienta w zakładce: Ustawienia/Twoje Zgody.

  2. Klient może również zrezygnować z zaproszeń do wystawienia opinii klikając link do rezygnacji, który jest dostępny w każdej wiadomości e-mail z serwisu Opineo.pl.

  3. Liderwalut.pl zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Programu.

Archiwum

 1. Regulamin Programu Promocyjnego "Opinia" (Obowiązywał do 12.01.2021r.) - Pobierz
 2. Regulamin Programu Promocyjnego "Opinia" (Obowiązywał do 09.04.2017r.) - Pobierz