Opłaty w Liderwalut.pl

Rejestracja i prowadzenie konta Użytkownika jest BEZPŁATNE

Zawieranie i realizacja transakcji jest BEZPŁATNA

Tabela koszów przelewów wychodzących z kantoru LiderWalut.pl na konto naszego klienta.

RODZAJ OPŁATY

OPŁATA W PLN

Przelewy na rachunki bankowe w bankach, w których Operator posiada rachunki

Przelew PLN poniżej kwoty

3.000 PLN

1

Przelew EUR poniżej kwoty

500 EUR

2,5

Przelew USD poniżej kwoty

500 USD

2,5

Przelew CHF poniżej kwoty

500 CHF

2,5

Przelew GBP poniżej kwoty

500 GBP

2,5

Przelew SEK poniżej kwoty

5.000 SEK

2,5

Przelew NOK poniżej kwoty

5.000 NOK

2,5

Przelew DKK poniżej kwoty

5.000 DKK

2,5

Przelew JPY poniżej kwoty

50.000 JPY

2,5

Przelew CZK poniżej kwoty

10.000 CZK

2,5

Przelew CAD poniżej kwoty

500 CAD

2,5

Przelewy na rachunki bankowe krajowe w bankach, w których Operator nie posiada rachunków

Przelew PLN poniżej kwoty

3.000 PLN

1

Przelew EUR poniżej kwoty

500 EUR

3

Przelew USD poniżej kwoty

500 USD

5

Przelew CHF poniżej kwoty

500 CHF

5

Przelew GBP poniżej kwoty

500 GBP

5

Przelew SEK poniżej kwoty

5.000 SEK

5

Przelew NOK poniżej kwoty

5.000 NOK

5

Przelew DKK poniżej kwoty

5.000 DKK

5

Przelew JPY poniżej kwoty

50.000 JPY

5

Przelew CZK poniżej kwoty

10.000 CZK

5

Przelew CAD poniżej kwoty

500 CAD

5

Przelewy na rachunki bankowe zagraniczne

Przelew PLN

10

Przelew EUR

5

Przelew CHF, GBP, SEK, NOK, DKK, JPY, CZK, USD, CAD

10

Opłata dodatkowa

Przelew PLN poniżej 50 PLN

1

Przelew FX poniżej 20 jednostek waluty

1

Opłaty dodatkowe opłaty za przelewy walutowe

Przelew w opcji OUR

110

Przelew w opcji EXPRESS

30

Przelew w opcji EXPESS OUR

130

Inne opłaty

Opłata za przesłanie dowodu wymiany walut drogą pocztową

10

Pobieranie opłat za przelewy

Jeśli w przypadku przelewu pieniędzy z konta naszego kantoru na wskazany przez klienta rachunek bankowy, wystąpi opłata za przelew, to zawsze zostanie ona przez nas potrącona z przelewanej do klienta kwoty.

Ewentualne opłaty za przelewy pobierane są przez nasz kantor internetowy zawsze w tej samej walucie, w której następuje przelew. Kwotę potrącanej opłaty obliczamy ze złotówek na daną walutę zawsze zgodnie z aktualnym średnim kursem Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty.

Przykładowo - jeśli dokonujesz wypłaty 500 EUR na konto banku zagranicznego, to zgodnie z powyższą tabelą opłat, od kwoty przez Ciebie wypłacanej potrącona zostanie opłata za przelew w wysokości 5,00 zł. Kwota 5,00 zł przeliczona zostanie następnie automatycznie na EUR według aktualnego średniego kursu NBP. Od wypłacanej przez Ciebie kwoty potrącimy zatem tylko niewiele ponad 1 EUR, więc na konto otrzymasz przelew w kwocie około 499 EUR.

Pamiętaj, że system naszego kantoru internetowego zawsze poinformuje Cię podczas wykonywania transakcji, jeśli wystąpią jakieś opłaty za przelew z kantoru na wskazane przez Ciebie konto. Przed zatwierdzeniem transakcji zawsze będziesz więc znał dokładną kwotę ewentualnej opłaty za taki przelew.