Opłaty w Liderwalut.pl

Rejestracja i prowadzenie konta Użytkownika jest BEZPŁATNE

Zawieranie i realizacja transakcji jest BEZPŁATNA

Opłaty za przelewy zwrotne do transakcji:

 • Expresowe przelewy zwrotne w PLN do wszystkich banków w Polsce realizowane są BEZPŁATNIE
 • Przelewy walutowe do banków, w których kantor posiada rachunki w danej walucie realizowane są BEZPŁATNIE*
 • Przelewy w walucie EURO do wszystkich banków polskich i zagranicznych, w jakich kantor nie posiada rachunków, niezależnie od wysyłanej kwoty przelewu TYLKO 3,50 zł
 • Przelewy walutowe do pozostałych banków realizowane są zgodnie z Kalkulatorem opłat:

Kalkulator opłat za przelewy zwrotne do transakcji

Opłaty za przelewy walutowe do transakcji pobierane są wyłącznie za przelewy do banków, w których kantor nie posiada rachunków bankowych w danej walucie. W celu zapoznania się z wysokością opłaty prosimy o wybranie waluty oraz banku, do którego waluta zostanie wysłana. Jeżeli na liście rozwijanej nie ma Państwa banku prosimy o wybranie: "Pozostałe banki krajowe" lub "Banki zagraniczne".

*UWAGA: wyjątek stanowi opłata za przelew zwrotny dla waluty GBP i USD na rachunek w Banku BOŚ.

Opłata za odesłanie środków do Klienta:

Opłata dotyczy odesłania środków dla następujących przypadków wpłat:

 • Środki wpłacone do transakcji po wymaganym terminie wpłaty,
 • Środki wpłacone do transakcji w kwocie niezgodnej z kwotą transakcji,
 • Środki wpłacone z innego tytułu niż wpłata do transakcji.

Opłata pobierana jest z wpłaconych przez Klienta środków i wynosi odpowiednio dla odsyłanej waluty:

 • Przelew w PLN: 5 PLN (polskich złotych),
 • Przelew w EUR: 10 EUR (euro),
 • Przelew w USD: 10 USD (dolarów amerykańskich),
 • Przelew w CHF: 10 CHF (franków szwajcarskich),
 • Przelew w GBP: 10 GBP (funtów brytyjskich),
 • Za przelew w innej walucie: 50 PLN (polskich złotych) w przeliczeniu na jednostki waluty odsyłanej, po aktualnym kursie zakupu waluty przez Serwis.

Opłata za anulowanie transakcji:

 • Opłata za anulowanie transakcji na prośbę Klienta wyliczana jest na podstawie kursu waluty dla transakcji przeciwstawnej do anulowanej transakcji, z momentu anulowania transakcji (według wzoru podanego w § 7.4 pkt 3 Regulaminu Serwisu),
 • Opłata za anulowanie transakcji przez Serwis wynosi 2% wartości transakcji,
 • Opłata minimalna za anulowanie transakcji nie może wynieść mniej niż 30zł,
 • Opłata maksymalna za anulowanie transakcji nie może wynieść więcej niż 10% wartości transakcji.