Regulamin Punktów Promocyjnych

 

1. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej części Regulaminem określa zasady działania Punktów Promocyjnych w kantorze Liderwalut.pl.

2. Punkty Promocyjne zwane dalej Punktami, umożliwiają Użytkownikom kantoru Liderwalut.pl kupno lub sprzedaż po kursie średnim kantoru.

3. Użytkownik otrzymuje Punkty w ramach programów promocyjnych kantoru Liderwalut.pl.

4. Punkty są przeliczane na ilość jednostek waluty, którą Użytkownik będzie mógł kupić lub sprzedać po kursie średnim kantoru zgodnie z Tabelą 1 Regulaminu.

Tabela 1.

Kod waluty Mnożnik Ilość Punktów Ilość jednostek Waluty
EUR x1 1 1
CHF x1 1 1
USD x1 1 1
GBP x1 1 1
NOK x10 1 10
SEK x10 1 10
DKK x10 1 10
CAD x1 1 1
AUD x1 1 1
RUB x100 1 100
JPY x100 1 100
CNY x10 1 10
CZK x10 1 10
TRY x1 1 1
HUF x100 1 100


5. Punkty są ważne przez okres 90 dni od momentu ich przyznania.

6. Przyznane Punkty są widoczne w Panelu Klienta w zakładce Punkty Promocyjne.

7. Punkty sumują się i mogą być wykorzystane do transakcji częściowo lub w całości.

8. Posiadane przez Użytkownika Punkty Promocyjne przydzielane są automatycznie przez system kantoru do transakcji kupna lub sprzedaży waluty.

9. Punkty nie są wykorzystywane w transakcjach wymiany waluty (wymiany waluty obcej na inną walutę obcą).

10. Punkty nie są wykorzystywane w transakcjach zasilenia karty walutowej.

11. Korzystanie z Punktów następuje zgodnie z zasadą FIFO, co oznacza, że w pierwszej kolejności wykorzystywane są Punkty przyznane najwcześniej.

12. Do jednej transakcji mogą zostać wykorzystane wszystkie posiadane Punkty Promocyjne, jakie posiada Użytkownik.

13. Punkty Promocyjne niewykorzystane w jednej Transakcji zostaną przydzielone przy następnej, jeżeli nie upłynie ich termin ważności.

14. Jeżeli ilość posiadanych przez Użytkownika Punktów jest mniejsza niż ilość wymienianych jednostek waluty w danej transakcji, zostaną przydzielone wszystkie posiadane Punkty a kurs dla całej kwoty wymiany będzie wynikał ze średniej ważonej ilości jednostek liczonych po kursie średnim za wykorzystanie Punktów i ilości jednostek z kursem podstawowym.

15. Jeżeli do danej transakcji zostały wykorzystane Punkty Promocyjne, a transakcja została anulowana Punkty nie są zwracane.

16. Liderwalut.pl zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.