Kurs: Euro (EUR)

Kurs zakupu EUR

w serwisie Liderwalut.pl

4.2808

Kurs sprzedaży EUR

w serwisie Liderwalut.pl

4.3054

Kurs średni EUR

w serwisie Liderwalut.pl

4.2931Euro jest obowiazującym środkiem płatniczym w 19 krajach strefy euro będących członkami Unii Europejskiej. Jest również używana w 11 krajach i na terytoriach nie funkcjonujących w ramach UE. Historia euro w obecnym kształcie rozpoczyna się 1 stycznia 1999 roku, kiedy to nastapiła jej inauguracja w transakcjach bezgotówkoych. Od 1 stycznia 2002 roku waluta ta została wprowadzona do obiegu w formie gotówkowej. W chwili obecnej na starym kontynencie waluta Euro jest głównym środkiem płatniczym. Kurs Euro w stosunku do dolara amerykańskiego stanowi najważniejszą parę walutową i odzwierciedla zmiany gospodarczo-polityczne na świecie.

Wykres, odświeżany co 5 minut, przedstawia bieżący oraz historyczny kurs euro, prezentowany w odstępach 15-sto sekundowych.