Kurs: Korona duńska (DKK)

Kurs zakupu DKK

w serwisie Liderwalut.pl

0.5685

Kurs sprzedaży DKK

w serwisie Liderwalut.pl

0.5761

Kurs średni DKK

w serwisie Liderwalut.pl

0.5723Korona duńska (DKK) jest oficjalną walutą Danii oraz obszarów od niej zależnych: Grenlandii oraz Wysp Owczych.

Oficjalnym środkiem płatniczym Danii korona duńska stała się w 1873 roku po zawarciu Skandynawskiej Unii Walutowej. Poza Danią, znalazły się w niej Szwecja oraz Norwegia. Rozpad Unii nastąpił po pierwszej wojnie światowej, jednak państwa tworzące Unię postanowiły zachować główną nazwę „korona” w swoich narodowych walutach.

Na mocy traktatu z Maastricht Dania została zwolniona z wprowadzenia euro na swoim terenie. Wolę tę naród duński podtrzymał w referendum przeprowadzonym w 2000 roku.

Wykres, odświeżany co 5 minut, przedstawia bieżący oraz historyczny kurs korony duńskiej, prezentowany w odstępach 15-sto sekundowych.