Środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej przyniosło nieoczekiwany efekt. Rezultatem obrad RPP był brak zmian w wysokości referencyjnej stopy procentowej, która cały czas wynosi 2,0 procenty. Uzasadnieniem decyzji o pozostawieniu stóp na niezmienionym poziomie jest oczekiwanie na rozwój sytuacji i obserwacja tempa zmian wzrostu gospodarczego, a także spodziewana krótkotrwałość spowolnienia.

Główna ścieżka dynamiki PKB została poddana niewielkiej modyfikacji w stosunku do lipcowej projekcji. Obecne założenie tempa wzrostu PKB w 2014 roku przez IE NBP z 50 procentowym prawdopodobieństwem powinno się kształtować w przedziale 2,9-3,5 procenta. Lipcowa projekcja zakładała 3,2-4,1 procenta. Projekcja na 2015 zakłada 2,0-3,7 procenta wzrostu, wobec wcześniejszej projekcji 2,6-4,5 procenta. Na 2016 przewiduje się odpowiednio 1,9-4,2 procenta wobec projekcji z lipca na poziomie 2,3-4,5 procenta.

Niski poziom inflacji nie był kluczowym tematem obrad RPP, został zepchnięty na dalszy plan przez perspektywę niskiego poziomu inflacji. Dlatego, pomimo nieosiągnięcia celu inflacyjnego głównej ścieżki CPI, stopy procentowe pozostawiono na niezmienionym poziomie. Założenie nowej projekcji inflacji również przyjmuje zaktualizowane wartości. I tak z 50 procentowym prawdopodobieństwem poziom inflacji w 2014 roku będzie zawierać się w przedziale 0,0 – 0,2 procenta – lipcowa projekcja założyła ten przedział na poziomie -0,1-0,4 procenta. Przewidywany poziom inflacji w 2015 roku to 0,4-1,7 procenta wobec wcześniejszej projekcji 0,5-2,1 procenta. Na 2016 rok projekcja zakłada poziom inflacji 0,6-2,3 procenta, a lipcowa projekcja zakładała 1,3-3,1 procentów. 37

Głównym powodem nieprzykładania większej wagi do poziomu dynamiki inflacji jest spadek cen surowców energetycznych, głównie w krótkim okresie, który nie wynika bezpośrednio z przyczyn koniunkturalnych. Dopiero w dłuższej perspektywie może to się przełożyć na wyższy poziom wzrostu gospodarczego.

Ostatnia redukcja stóp procentowych oraz poziom stopy referencyjnej na rekordowo niskim poziomie w opinii RPP są wystarczające do utrzymania inflacji na odpowiednim poziomie.

Komunikat po posiedzeniu RPP nie wyklucza dalszych zmian stóp procentowych na najbliższych posiedzeniach, jednak jest to o wiele mniej prawdopodobne niż jeszcze miesiąc temu. Zmiana może nastąpić jeśli założona ścieżka dynamiki PKB nie będzie skorelowana z rzeczywistością. Przy czym główne ryzyko może kształtować słabszy od zakładanego wzrost.

Prezes NBP Marek Belka podczas swojej wypowiedzi był bardzo powściągliwy. Wg prezesa jest jeszcze pole do dalszej redukcji stóp procentowych. Można wywnioskować, iż nie był on zwolennikiem decyzji utrzymującej obecną wysokość stóp.

Rynek walutowy przyjął zaskakującą decyzję RPP ze spokojem. Widać to na przykładzie kursu EUR/PLN, którego kurs nie zmienił się znacząco. Oczekuje się, że restrykcyjna polityka RPP w dłuższej perspektywie może przyczynić się do umocnienia złotówki. Ostatnie posiedzenie bardzo uprawdopodobniło zejście kursu EUR/PLN poniżej 4,20.

Archiwum

Pażdziernik - 2020 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2020 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2020 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11