Wczorajsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego przyniosło, niespodziewaną przez ekspertów, decyzje odnośnie dalszej polityki pro-wzrostowej państw Eurolandu. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe o 10 punktów bazowych. Główna stopa refinansowa jest obecnie na poziomie 0,05 procenta, stopa depozytowa na poziomie minus 0,2 procenta, natomiast stopa kredytu lombardowego 0,3 procenta. 31

Było to ogromne zaskoczenie dla rynków. Większość analityków prognozowała brak zmian w poziomie stóp procentowych. Przyczyny nie można upatrywać w różnej ocenie ekspertów i Rady co do sytuacji w koniunkturze Eurolandu, która w ostatnim czasie wyraźnie osłabła. W opinii analityków zmiana stóp procentowych miałaby znikome efekty.

Poziom zmiany można ocenić jako symboliczny. Nie powinien się on przełożyć na trwałe zmiany zapobiegające deflacji, a największe przełożenie zmiana stóp może mieć na kursy walut, co nie powinno być jednak stałym trendem.

Decyzja rady w założeniu miała mieć charakter pro-wzrostowy i jednocześnie obrazujący Radę jako organ nie bojący się trudnych decyzji - tak jak FED. Na konferencji po posiedzeniu prezes EBC, Mario Draghi, odniósł się do decyzji konkludując, iż stopy procentowe osiągnęły już minimalną wysokość. Wypowiedź odznacza brak dalszych zamierzeń obniżki stóp w kolejnych kwartałach.

Stopy procentowe nie są jednak jedynym narzędziem, które może użyć EBC w walce z deflacją. Do mniej powszechnych narzędzi wywierania wpływu na na sytuację w Eurolandzie zaliczyć możemy TLTRO – długoterminowe operacje repo, których działanie ukierunkowane jest na wzrost. Wraz z wczorajszą obniżką stóp procentowych Rada postanowiła wprowadzić w życie kolejny instrument - program skupu papierów typu ABS, które mają być zabezpieczone aktywami. W konsekwencji decyzja ta może mieć większy wpływ na gospodarkę, niż sama obniżka stóp procentowych. TLTRO oraz ABS powinny mieć swoje przełożenie na zwiększenie sumy bilansowej EBC. Szczegół planu mają zostać ogłoszone w październiku. Wiadome jest, iż skup będzie ograniczony do aktywów zabezpieczonych kredytowymi należnościami niższego ryzyka. Decyzja Rady nie była jednogłośna. Widoczny jest podział członków na oczekujących działań na szerszą oraz bardzie sceptycznych.

Aktualne prognozy EBC w dalszym ciągu zakładają zwiększenie tempa wzrostu w Eurolandzie w kolejnych latach, pomimo odczytów z gospodarek poszczególnych krajów o wartościach niższych niż prognozowano.

Nastąpiło jednakże skorygowanie w dół prognozy wzrostu PKB w stosunku do okresu 2014 – 2016. Prognoza dynamiki PKB na najbliższe lata kształtuje się na poziomie: 0,9 procenta w 2014 roku, 1,6 procenta w 2015 roku oraz 1,9 procenta w 2016 roku.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, największe przełożenie wczorajsza decyzja miała na rynek walutowy, gdzie EURODOLAR osiągnął wielomiesięczne minimum, a obecnie testowany jest poziom 1,295. Innym czynnikiem wspomagającym dodatkowo kurs EURUSD były dane z rynku amerykańskiego o wzroście indeksu nastrojów w sektorze usług (najwyższy poziom od 9 lat) oraz niższy od prognoz poziom deficytu handlowego.

Rynek złotego zareagował tylko chwilowo na niespodziewaną zmianę stóp procentowych. Kurs EURPLN zanotował szybki spadek po ogłoszeniu decyzji do 4,17, po czym po południu powrócił do poziomu powyżej 4,19.

Czy polityka EBC odniesie trwałe skutki w ożywieniu gospodarczym państw Eurolandu? Rezultaty wczorajszych zmian będziemy mogli ocenić już w najbliższych miesiącach.

Archiwum

Wrzesień - 2021 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2021 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2021 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2021 od 01/06 do 30/06
Maj - 2021 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2021 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2021 od 01/03 do 31/03
Luty - 2021 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2021 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2020 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2020 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2020 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2020 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2020 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11