Pod koniec roku Szwajcaria planuje przeprowadzenie referendum w sprawie zarządzania rezerwami złota przez Szwajcarski Bank Narodowy. Do głównych kwestii poruszanych w referendum należeć będą: wprowadzenie zakazu wyprzedaży złota oraz zwiększenie ilości rezerw tego kruszcu do 20 procent posiadanych aktywów. Dodatkową kwestią jest również kwestia sprowadzenia rezerw złota, które obecnie są przechowywane (teoretycznie) w sejfach Kanady i Londynu. 33

Szwajcaria posiada długą tradycję opartą o rezerwy walutowe oparte o pokrycie w złocie. Był to ostatni kraj, który podjął decyzję o odejściu od 100 procentowego parytetu złota w stosunku do ilości waluty będącej w obiegu. Jeszcze w 1999 roku frank szwajcarski był całkowicie oparty o rezerwy złota.

Pod koniec XX wieku rezerwy Szwajcarów wynosiły 2590 ton tego kruszcu i były to największe rezerwy w przeliczeniu na obywatela na świecie. Za namową MFW oraz WTO zaczęto jego stopniową wyprzedaż. Do 2005 roku sprzedano 1300 ton, a na przestrzeni lat 2005 do 2007 sprzedano kolejne ćwierć tysiąca ton. Ostatecznie szwajcarskie rezerwy zatrzymały się na poziomie 1040 ton.

Pełna wymienialność franka szwajcarskiego na złoto sprawiała, iż była to waluta stabilna, przewidywalna, gwarantująca niską inflację oraz zrównoważony rozwój gospodarczy. Dzięki temu właśnie frank szwajcarski zyskiwał na znaczeniu.

Jeszcze do 2008 roku Narodowy Bank Szwajcarii pilnował silnej waluty krajowej. Po rozpoczęciu kryzysu finansowego frank szwajcarski, ze względu na postrzeganie jego jako stabilnej waluty, przyciągnął uwagę inwestorów z zagranicy. Popyt na walutę zapoczątkował silną falę umocnienia. W celu przeciwdziałania wzrostowi ceny franka Bank Centralny Szwajcarii zaczął zwiększać podaż waluty narodowej oraz rozpoczął skup dolarów i euro.

Ze względu na problemy strefy euro oraz dodrukowywanie dolara kurs franka szwajcarskiego ulegał dalszemu umocnieniu, co wpłynęło na zahamowanie szwajcarskiego eksportu. W 2011 roku po raz kolejny Bank Centralny ogłosił wznowienie emisji nowych franków oraz skup euro. Działania miały być podejmowane do osiągnięcia kursu CHF/EUR na poziomie 1,2000.

Poczynania SBC doprowadziły do zwiększenia rezerw w walutach obcych do 500 mld (z 70 mld w 2009 roku). Dla porównania wysokość rezerw franka szwajcarskiego wynosi obecnie 68 mld. Wypłacalność SBC zależy teraz głównie od kursu euro. Spadek ceny Euro może stać się dla SNB dużym problemem.

Na fali polityki SBC Szwajcarzy, jedno z najaktywniejszych społeczeństw obywatelskich, doprowadzili do zebrania wymaganej liczby 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie dalszej polityki banku centralnego. Podobna debata miała miejsce w Szwajcarskim parlamencie w zeszłym roku, została ona jednak zakończona bez podjęcia konkretnych działań.

Inicjatywa obywatelska sprawiła, iż 30 listopada 2014 roku przeprowadzone zostanie referendum, którego trzema kluczowymi zagadnieniami są: zakaz wyprzedaży rezerw złota, utrzymanie nie mniej niż 20% rezerw tego kruszcu oraz sprowadzenie rezerw złota do kraju.

Dla posiadaczy kredytów walutowych we franku szwajcarskim wynik referendum może mieć duży wpływ na wysokość comiesięcznej raty. Na decyzję oraz rezultaty przyjdzie nam poczekać jeszcze niespełna dwa miesiące.

Archiwum

Luty - 2021 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2021 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2020 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2020 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2020 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2020 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2020 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11