Po ostatnim „wybuchu” franka szwajcarskiego, bo jak inaczej nazwać zwiększenie wartości o blisko 20 procent. Kurs tej waluty w stosunku do złotówki przejawia coraz śmielszą tendencję spadkową. O trwałości zjawiska może świadczyć fakt, iż waluta Szwajcarów osłabia się dość wyraźnie, również w stosunku do euro. 46

W tym momencie kurs CHF/PLN zbliża się wielkimi krokami w stronę 4 złotych. Wzmacniaczem tendencji spadkowej jest tutaj: zarówno osłabienie franka szwajcarskiego kosztem wspólnej waluty, jak i umocnienie złotówki kosztem franka i euro.

Jest to swego rodzaju szczęście w nieszczęściu dla polskich kredytobiorców, których kredyty zależą w głównej mierze od ceny franka szwajcarskiego. Kurs, i tak dość wysoki, powoli zmierza w stronę pozycji zajmowanej przed decyzją SNB. Czy i kiedy pokona jednak całość trasy w tym kierunku, którą pamiętnego styczniowego przedpołudnia pokonał w godzinę? Trudno jednoznacznie stwierdzić. Postaramy się jednak przedstawić mechanizm jaki powinien zaistnieć, aby cel ten został osiągnięty.

Jak ustabilizuje się w dłuższym okresie kurs CHF wobec innych walut? Należy pamiętać, iż zarówno decyzja SNB oraz EBC wywarły duży wpływ na rynek. Różnica jaka się tutaj uwypukla to przewidywalność. Decyzja EBC była oczekiwana przez rynek, zaskoczeniem może być jedynie skala interwencji banku centralnego. Kroki podjęte przez Szwajcarów były z drugiej strony, pomimo widocznych przesłanek, zaskoczeniem. Stąd też przewaga strony popytowej trwająca zaledwie godzinę, która dosłownie rzuciła kurs CHF względem wszystkich walut o 20 procent w górę i na nowe historyczne maksimum.

Szansą na tańszego franka jest mechanizm samoregulacji rynku. Jeśli kurs został „sztucznie napompowany” lub przeszacowany, zbyt wysoka cena odstraszy potencjalnych kupujących. Sprzedający będą skłonni zbyć posiadaną walutę po niższej cenie, w oczekiwaniu, że pojawi się osoba, która będzie chciała ją zaakceptować. Wiadome jest, że im wyższa cena, tym więcej osób będzie chciało sprzedać walutę, a mniej zakupić. W miarę obniżania się ceny coraz więcej osób będzie chciało kupić walutę, a osób skłonnych do sprzedaży może być mniej.

Osoby posiadające walutę będą jednak pod presją możliwości zaistnienia jeszcze niższego kursu, włączyć się tutaj może „szansa” realizacji mniejszego od oczekiwanego, ale jednak zysku lub minimalizacji straty (bo zaraz stracić będzie można jeszcze więcej). Gdy cena waluty zaczyna się stabilizować oznacza to, iż strona popytowa spotkała się z podażową. Gdy trwa to przez dłuższy czas można powiedzieć o stabilizacji kursu i punkcie konsensusu rynkowego.

Kiedy jedna ze stron zacznie znowu przeważać kurs odpowiednio zacznie zwyżkować (kupujących więcej od sprzedających) lub spadać (przewaga podaży nad popytem). Można by powiedzieć, że kurs waluty jest wypadkową wielu czynników (gospodarczych, politycznych, historycznych i oczekiwań).

Dla franka szwajcarskiego dodatkowym czynnikiem w poszukiwaniu konsensusu rynkowego jest ujemna stopa procentowa wprowadzona przez SNB. To co w tym momencie obserwujemy na rynku daje przesłanki do oczekiwania, iż kurs CHF/PLN może spaść poniżej 4 złotych za jednostkę szwajcarskiej waluty. Czego wszystkim kredytobiorcom życzymy.

Archiwum

Lipiec - 2022 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2022 od 01/06 do 30/06
Maj - 2022 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2022 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2022 od 01/03 do 31/03
Luty - 2022 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2022 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2021 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2021 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2021 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2021 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2021 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2021 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2021 od 01/06 do 30/06
Maj - 2021 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2021 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2021 od 01/03 do 31/03
Luty - 2021 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2021 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2020 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2020 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2020 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2020 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2020 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11