18 września 2014 roku odbędzie się referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Według ostatniego sondażu 53 procent Szkotów opowiada się przeciwko niepodległemu państwa szkockiego, 37 procent jest natomiast za niepodległością. Sondaż został przeprowadzany na zlecenie szkockiego dziennika Daily Record, na próbie 1000 Szkotów. W ostatnich miesiącach inne sondaże pokazywały nieznaczną przewagę głosów za niepodległością. 32

Wynik ostatniego sondażu może wprowadzić w lepsze nastroje liderów trzech największych partii politycznych Wielkiej Brytanii, którzy w ostatnich dniach osobiście przekonują szkotów do zagłosowania na „nie” w referendum. Odłączenie Szkocji od Wielkiej Brytanii mogłoby oznaczać duży kryzys polityczny na Wyspach. Ale czy tylko polityczny? Jaki wpływ secesja miałaby na gospodarkę, w tym rynek walut?

Ostatnia wypowiedź premiera Brytyjskiego Davida Camerona potwierdziła brak zgody na utrzymanie funta szterlinga jako oficjalnej waluty Szkocji po odłączeniu od Królestwa.

Wtorkowe wystąpienie Gubernatora banku centralnego Wielkiej Brytanii Marka Carney’a można podsumować stwierdzeniem, iż Szkocja po wyjściu z unii politycznej z Wielką Brytanią nie może liczyć na pozostanie w unii walutowej. Podtrzymuje to słowa przewodniczącego Baku Angielskiego ze stycznia tego roku, gdzie oznajmił, iż secesja Szkocji jest tożsama z wypowiedzeniem unii monetarnej przez nowe państwo.

W czwartek głos w sprawie secesji zabrał rzecznik Międzynarodowego Funduszu Walutowego – Bill Murray. Określił on skutki zwycięstwa separatystów jako negatywne zarówno dla Szkocji jaki i całego międzynarodowego rynku.

Głównymi czynnikami wpływającymi na niepewność rynków byłyby te dotyczące decyzji: monetarnych, finansowych oraz budżetowych - nowego państwa. W krótkim okresie sytuacja na rynkach finansowych, z uwagi na dużą dozę niepewności, mogłaby być negatywna. Jak sytuacja miałaby się kształtować w okresie dłuższym zależałoby od decyzji podjętych przez nowe władze.

Ewentualna unia monetarna pomiędzy Wielką Brytanią oraz Szkocją po secesji to wymagałaby ona specjalnego porozumienia dwóch niepodległych państw dotyczącego prawa bankowego oraz podatkowego. Wzrost nastrojów pro-niepodległościowych w Szkocji przełożył się już bezpośrednio na sytuację w Londyńskim City, gdzie niepewność sytuacji pociągnęła za sobą spadek notowań funta brytyjskiego, które nastąpiło w obawie o możliwość ucieczki kapitału z Wysp Brytyjskich.

W dyskusji o niepodległości Szkocji głos zabrały również banki posiadające swoje siedziby w Szkocji. Royal Bank of Scotland oraz Lloyds Banking Group zapowiedziały już, że po pozytywnym wyniku referendum dla secesji przeniosą swoje główne siedziby do Londynu.

Banki zostały zmuszone do zajęcia stanowiska w kontekście dużego prawdopodobieństwa zwycięstwa ruchu separatystycznego oraz obniżenia się kursu funta do poziomu najniższego od listopada 2013 roku.

Podstawową kwestią jest fakt, iż oba banki otrzymały pomoc w okresie kryzysu w latach 2008 – 2009 od rządu brytyjskiego. Pomoc została zrekapitalizowana i obecnie Państwo Brytyjskie jest udziałowcem obu banków.

Dodatkowo siedziba na terytorium Anglii sprawia objęcie banku ustawodawstwem banku Anglii co zwiększa jego rating (w kontekście sytuacji w Szkocji nie trzeba się długo domyślać nad wysokością ratingu przy pozostaniu w Edynburgu). Niepewność związana jest dodatkowo z polityką nowego państwa w zakresie: fiskalnym, monetarnym, prawnym oraz regulacyjnym. Innym czynnikiem jest status Szkocji jako członka organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej. Do tej pory Szkocja należała do tych organizacji w kontekście przynależności do Królestwa Brytyjskiego.

Jaką decyzję podejmą Szkoci w kontekście tych wszystkich czynników? Na odpowiedź musimy poczekać co najmniej do 18 września.

Archiwum

Wrzesień - 2021 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2021 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2021 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2021 od 01/06 do 30/06
Maj - 2021 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2021 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2021 od 01/03 do 31/03
Luty - 2021 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2021 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2020 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2020 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2020 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2020 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2020 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11