Ostatni raport NBP dotyczący systemów płatniczych w Polsce.254

Na podstawie ostatniego raportu dotyczącego systemów płatniczych w Polsce NBP podejmuje działania zmierzające do znacznego obniżenia opłat w obszarze płatności kartowych. Istotnym jest zwiększenie zaufania konsumentów do kart płatniczych z funkcją zbliżeniową i wzmocnienia kompetencji Prezesa NBP w zakresie nadzoru systemowego nad systemem płatniczym. Kluczowym dla polskiego systemu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa SA (KIR SA) oraz podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KDPW, będące operatorami systemów rozliczeń.

Operatorem najważniejszych polskich systemów płatności jest KIR SA. Dane z ostatniej publikacji NBP wskazują na wzrost udziału płatności bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji oraz znaczny udział i wysoką dostępność najnowocześniejszych form płatności. Na polskim rynku obecne są cztery systemy kart płatniczych: Visa, Mastercard, Diners Club i American Express.

W 2015 r. sześć banków utworzyło Polski Standard Płatności sp. z o.o., który stał się operatorem schematu płatniczego BLIK. Dużą popularność zyskuje system płatności mobilnych BLIK, prowadzony przez Polski Standard Płatności sp. z o.o., a także inne schematy, np. SkyCash czy mPay oraz systemy płatności natychmiastowych Express Elixir i BlueCash, prowadzone odpowiednio przez KIR SA i Blue Media SA. Ich udział w rynku płatności systematycznie rośnie. Widzimy, że system płatniczy w Polsce charakteryzuje się z jednej strony dużą centralizacją, bo dominują dwa największe systemy kart płatniczych: Visa i Mastercard, z drugiej zaś funkcjonowaniem wielu konkurencyjnych schematów, zwłaszcza tzw. niekartowych. Umożliwiają one realizację płatności w ciągu paru minut, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w przeciwieństwie do standardowych płatności detalicznych, w których pełne rozliczenie trwa dłużej

Polski system płatniczy charakteryzuje również znaczący poziom konkurencyjności, wyrażającej się m.in. dużą liczbą dostawców usług płatniczych, form rozliczeń, systemów płatności czy schematów płatniczych. Dodatkowym atutem polskiego systemu jest łączność z infrastrukturą europejską, m.in. przez systemy płatności w euro, a także harmonizacja, wyrażająca się w dostosowywaniu polskiej infrastruktury do standardów i regulacji międzynarodowych, w tym unijnych.

Podsumowując, najważniejsze cechy polskiego systemu płatniczego to:

bezpieczeństwo, wyrażające się m.in. jednym z najniższych w UE wskaźników udziału oszukańczych transakcji kartowych w ogólnej liczbie i wartości tych transakcji;

innowacyjność, wyrażająca się m.in. w łatwym dostępie do nowoczesnych metod płatności, takich jak płatności mobilne, zbliżeniowe płatności kartowe czy płatności natychmiastowe;

szybkość, wyrażająca się m.in. krótkim czasem rozliczenia pieniężnego np. głównym systemie płatności detalicznych – Elixir, który dzięki trzem sesjom rozrachunkowym dziennie umożliwia rozliczenie pieniężne w tym samym dniu w ciągu kilku godzin;

konkurencyjność, wyrażająca się m.in. dużą liczbą dostawców usług płatniczych, form rozliczeń, systemów płatności czy schematów płatniczych;

łączność z infrastrukturą europejską, m.in. przez systemy płatności w euro: TARGET2-NBP dla płatności wysokokwotowych oraz Euro Elixir dla płatności detalicznych;

harmonizacja, wyrażająca się w dostosowywaniu polskiej infrastruktury, w szczególności w zakresie rynku kapitałowego, do standardów i regulacji unijnych.

Powyższe cechy oznaczają, że polski system płatniczy zapewnia bezpieczny i sprawny obieg pieniądza w Polsce, a równocześnie jest systemem nowoczesnym i gotowym do spełniania potrzeb państwa, gospodarki i społeczeństwa.

Archiwum

Sierpień - 2022 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2022 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2022 od 01/06 do 30/06
Maj - 2022 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2022 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2022 od 01/03 do 31/03
Luty - 2022 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2022 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2021 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2021 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2021 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2021 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2021 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2021 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2021 od 01/06 do 30/06
Maj - 2021 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2021 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2021 od 01/03 do 31/03
Luty - 2021 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2021 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2020 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2020 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2020 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2020 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2020 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11