Rząd przyjął „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, potocznie zwany planem Morawieckiego. Udało się go zatwierdzić na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Plan zakłada prowadzenie ambitnych, szeroko zakrojonych inwestycji na kwotę biliona złotych. Na konferencji po posiedzeniu Rady premier Beata Szydło mówiła o równych szansach wszystkich Polaków: „Podstawą ma być sprawiedliwy, równomierny rozwój państwa”. Głównym założeniem programu jest pobudzenie polskiej przedsiębiorczości do rozwoju. 69

Inicjator programu, wicepremier Mateusz Morawiecki wymienia pięć podstawowych pułapek rozwoju, w jakie wpadła Polska: średni dochód, brak równowagi, przeciętny produkt, pułapka demograficzna i słabość instytucji. Wyjście z tych problemów ma zapewnić nam rozwój. A dynamiczna gospodarka to silniejszy złoty i lepsze jego notowania wobec kursu euro i kursu franka.

Na czym polegają poszczególne pułapki? Średni dochód objawia się tym, że PKB cer capita Polski to tylko 45% PKB per capita USA. Połowa Polaków zarabia mniej niż 2,5 tys. zł, a pensje są około 3-krotnie mniejsze niż w wysokorozwiniętych krajach. Produkowane przez rodzimych przedsiębiorców produkty także są wybitnie przeciętne. Na prace badawczo-rozwojowe wydaje się u nas mniej niż 1% PKB. Tylko 13% MŚP wprowadza innowacyjne rozwiązania, tymczasem w innych krajach Unii - 31%. W tym momencie innowacyjny charakter ma tylko 5% eksportu, a zaledwie 6 polskich firm należy do światowych „championów”.

We wpływach z podatków VAT istnieje luka w wysokości 35-55 mld zł, z podatków CIT – 10-40 mld zł. Tym objawia się słabość Polski jako instytucji. Pułapka demograficzna jest dość prosta do rozszyfrowania. Obecnie żyje 7 mln osób w wieku przedprodukcyjnym, ale jeśli nic się nie zmieni w kwestii przyrostu naturalnego, za 20 lat będzie to liczba 5,6 mln. Ponadto Polsce brakuje równowagi – 95 mld zł rocznie trafia do zagranicznych inwestorów, a 2/3 polskiego eksportu tworzą firmy z zagranicznym kapitałem. W firmach zagranicznych produkuje się aż 50% produktów przemysłowych.

Plan Morawieckiego zakłada naprawę poprzez działania takie jak reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, zwiększenie inwestycji i budowanie oszczędności Polaków, ekspansja zagraniczna poprzez wsparcie eksportu i inwestycji zagranicznych, reformę dyplomacji ekonomicznej i promocję rodzimych marek oraz rozwój społeczny i regionalny (m.in. poprzez reformę szkolnictwa zawodowego).

Plan zakłada zainwestowanie nawet biliona złotych. Środki te pochodzić mają z unijnych funduszy (prawie połowa całej kwoty), lokat polskich firm oraz spółki Skarbu Państwa. Potencjał inwestycyjny firm wynosi 230 mld zł, natomiast potencjał spółek Skarbu Państwa ocenia się na 75-150 mld zł. Rząd na rok 2020 stawia sobie za cel pobudzenie wzrostu inwestycji do poziomu ponad 25% PKB, wzrost udziału nakładów na sektor B+R do poziomu 2% PKB, zwiększenie liczby średnich i dużych przedsiębiorstw do przeszło 22 tys. czy wzrost o 70% bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Archiwum

Sierpień - 2020 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2020 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2020 od 01/06 do 30/06
Maj - 2020 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2020 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2020 od 01/03 do 31/03
Luty - 2020 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2020 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2019 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2019 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2019 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2019 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2019 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2019 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2019 od 01/06 do 30/06
Maj - 2019 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2019 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2019 od 01/03 do 31/03
Luty - 2019 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2019 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2018 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2018 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2018 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2018 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2018 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2018 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2018 od 01/06 do 30/06
Maj - 2018 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2018 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2018 od 01/03 do 31/03
Luty - 2018 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2018 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2017 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2017 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2017 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2017 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2017 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2017 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2017 od 01/06 do 30/06
Maj - 2017 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2017 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2017 od 01/03 do 31/03
Luty - 2017 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2017 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2016 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2016 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2016 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2016 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2016 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2016 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2016 od 01/06 do 30/06
Maj - 2016 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2016 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2016 od 01/03 do 31/03
Luty - 2016 od 01/02 do 29/02
Styczeń - 2016 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2015 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2015 od 01/11 do 30/11
Maj - 2015 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2015 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2015 od 01/03 do 31/03
Luty - 2015 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2015 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2014 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2014 od 01/11 do 30/11
Pażdziernik - 2014 od 01/10 do 31/10
Wrzesień - 2014 od 01/09 do 30/09
Sierpień - 2014 od 01/08 do 31/08
Lipiec - 2014 od 01/07 do 31/07
Czerwiec - 2014 od 01/06 do 30/06
Maj - 2014 od 01/05 do 31/05
Kwiecień - 2014 od 01/04 do 30/04
Marzec - 2014 od 01/03 do 31/03
Luty - 2014 od 01/02 do 28/02
Styczeń - 2014 od 01/01 do 31/01
Grudzień - 2013 od 01/12 do 31/12
Listopad - 2013 od 01/11 do 30/11